1. razred - letališče Levec
2. razred - Grad Velenje
3. razred - ZOO Ljubljana
4. razred - skansen Rogatec
5. razred - Kraški rob
6. razred - Premogovnik Velenje in Šempeter
7. razred - Solčavsko in Logarska dolina
8. razred - Ljubljana in Dolenjska
9. razred - Pomurje in Goričko, zaključna
    izbirno - München, London

 

Ekskurzije s terenskim delom so specifične oblike vzgojno-izobraževalnega dela neposrednega proučevanja vsebin na primarnih virih, ki jih ne moremo prenesti v učilnico; so ciljne, didaktično in metodološko pripravljene ter evalvirane. Naše ekskurzije so multidisciplinarne in potekajo v času pouka. V okviru izbirnih vsebin, jezikovnega usposabljanja in dela z nadarjenimi izvajamo tudi izbirne ekskurzije v tujino.

 

| splošno | itinerarji | terensko delo | arhiv | dobra praksa |

 

 

 

Mosbruker, IV. osnovna šola Celje, 2017