Učne tehnike

Učna tehnika predstavlja konkreten način, kaj in kako počnemo, ko se želimo nečesa naučiti. Kaj natančno je to, bomo razložili na primeru učenja angleških nepravilnih glagolov, tistega zopnega poglavja angleške slovnice, ki se ga moramo naučiti na pamet.

Vizualni tipi bi lahko uporabili tehniko lističev ali kartončkov. Nepravilne glagole bi z različnimi barvami napisali na samolepljive lističe. Te bi nalepili po stenah sobe, vratih omare, ogledalu... ter jih prebrali vsakič, ko bi prišli ali zapustili prostor.

Avditivni tipi si bodo oblike glagolov posneli, morda celo v obliki rapa ali pesmice in jih potem glasno ponavljali. 

Kinestetični tipi pa lahko glasno ponavljajo oblike glagolov in se medtem gibljejo po prostoru.

V nadaljevanju vam bomo podrobeje predstavili nekaj tehnik, ki jih lahko uporabijo in svojemu učnemu stilu prilagodijo vsi učni tipi.