cirius

SREDNJEŠOLSKI
  PROGRAMI
adminpomadminekon1ekon2elektpomocnikracunalnikarelektrikarelektrotehnikpost
                        PROGRAM  INFORMATIVNEGA DNE
petek, 15. februar 2019, ob 9.00 uri
vpis
 
svet
Več informacij v zvezi z vpisom:
Irena Praznik, svetovalna delavka
Kontakt:
01 830 13 16
irena.praznik@cirius-kamnik.si
9.00 do 9.30
  • uvodna prireditev in nagovor direktorja centra
9.30 do 11.00
  • ogled medicinske rehabilitacije, predstavitve srednješolskih izobraževalnih programov, prikaz aktivnosti dijakov
11.00 do 11.30
  • osrednji del (postopek vpisa, pogovor s strokovnimi delavci, izmenjava vtisov, manjša pogostitev)
11.30 do 12.30
  • ogled Doma ter zdravstvene nege in ambulantne dejavnosti
12.30 do 13.30
  • individualni razgovori in ogledi
petek, 15. februar 2019, ob 15.00

sobota, 16. februar 2019, ob 9.00

  • predstavitev centra in izobraževalnih programov
  • ogled centra

        E-mail: sasa.markovic@cirius-kamnik.si     Tel: 01 830 13 12       Kje smo?
CIRIUS Kamnik je specializiran center za izobraževanje, rehabilitacijo
in usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo, dolgotrajnimi obolenji in s kombiniranimi motnjami, ki so z gibalno oviranostjo in dolgotrajnimi obolenji povezane.


CIRIUS Kamnik sestavljajo:

- srednja šola
- osnovna šola
- dom
- zdravstvena služba


grad
morjenastopkonjipisateljmotor