Nad Kamnikom se zaspano razteguje vasica Palovče. Polja se vlečejo počez med gozdovi, pogled vam sega na raznoliko pokrajino, na Mengeško polje, Ljubljano, vse do Karavank se vidi. Na začetku zaselka Zgornje Palovče, kamor nas pripelje asfaltna pot, ki se vije med gozdom, počiva v svoji 300 letni zgodovini
BUDNARJEVA MUZEJSKA HIŠA,
obnovljena, spomeniško zaščitena, v lasti Občine Kamnik. Ime nosi po zadnjem lastniku. Cvetu Budnarju. Mala vrhhlevna, delno pozidana delno lesena hiša, je prislonjena v breg tako, da je gank z južno fasado vedno obsijan s soncem. Domačija predstavlja stegnjeni dom takratnega srednje velikega kmeta. Prvotno je imela hiša le dva prostora; hišo in vežo s črno kuhinjo; kasneje so ji dodali še kamro, tako ista streha združuje bivalni del in gospodarsko poslopje.