Boštjan Debelak +/- 100m2       
arhitektura / architecture
oblikovanje / design
hiša skica

kontakt / contact

koncept +/- 100m2


info


< domov / home
< ostali projekti / next projects
skica slamnate hiše ČB   hiša iz slame / straw bale house ~30m2 , 2005  
< drugo / other

nizkoenergijska hiša / low energy house
pasivna hiša / passive house

slamnata hiša prerezhiša iz slame 3D
slamnata hiša tloris
Izvedba je iz lokalnih in poceni gradiv: lesa, slame in ilovice. Upoštevani so principi regionalnosti in ekonomičnosti ob razumevanju historične in sodobne arhitekture. Vsi ti vidiki omogočajo izvajanje cenovno ugodnih, energetsko varčnih in zdravih objektov (končni stroški takšne unikatne stavbe pa običajno ne presegajo enostavne tipske montažne gradenje nižjega cenovnega razreda z uporabo neekoloških gradiv, uveljavljene v našem prostoru).
Lesen skelet je zapolnjen s standardno dimenzioniranimi slamnatimi balami lokalnega porekla. Zunanjost objekta je oblečena v lesen opaž, notranje stene pa ometane z ilovnatim ometom, ki odlično dopolnjuje fizikalne lastnosti obeh izbranih materialov – lesa in slame. Možna je izbira ozelenjene ali drugačne strehe. Toplotno izoliranje ostrešja je predvideno z lanenimi vlakni ali enako, kot stene, s slamnimi balami. Objekt dogreva sonce skozi veliko, pravilno orientirano panoramsko okno (princip pasivne solarne hiše, ki jo je v poenostavljeni obliki izumil že Sokrates).
Središče hiše predstavlja skulpturalno jedro – ognjišče, lesen čeber za kopanje in toaleta. Le to s svojo maso prevzema funkcijo akumulatorja toplote. Predstavljeni projekt ima pripravljeno logistiko in tehnologijo za izvedbo.
Takšna hiša je lahko nizko energijska (če se dimnik izvede z zrakotesno loputo) ali pasivna (brez dimnika ali drugih navzven odprtih zračnikov).
Boštjan Debelak, udia