Mat 5. a

 

Domače naloge

Govorilne ure

Bralna značka

Domače branje

Koledar

Zanimive povezave

Utrjevanje znanja in ponavljanje

NIT

DRU

SLO

MAT

Dnevi dejavnosti

Obvestila za starše

Učenci raziskujejo in ustvarjajo

Utrinki iz...

Raziskujem in ustvarjam

 

 

 

 

 
 

26. 11. 2012 ustno ocenjevanje Geometrija

1. Kaj je premica, daljica, poltrak?

2. Vzporednost, pravokotnost.

3. Zapis z matematičnimi simboli ( A ∈ p, ....)

4. Seštevanje in odštevanje daljic (grafično in računsko)

5. Pravkotnik in kvadrat.

 

Kako zapisujemo števila?

 

- Glavne števnike od 1 do 99 piši skupaj: pet, enajst, sedemintrideset, devetindevetdeset 

- Stotice pišemo skupaj: petsto, dvesto, devetsto

- Tisočice, milijone, milijarde…pišemo narazen: dva milijona, tri milijarde, šestintrideset milijard, štiri tisoč

 

SPREMINJAM MERSKE ENOTE ZA MASO