Skupina Repatice in kometi
- astronomska predavanja in opazovanja pri AD Vega - Ljubljana

Uporaba gradiva in slik za druge namene je dovoljena samo s soglasjem AD - VEGA!

 
 • Osnovni podatki Študijsko leto traja načeloma 8 mesecev (oktober - maj), 25 do 30 predavanj, teoretično 4*8=32 srečanj (ostalo so razgovori, vaje).
 • Izvaja G. Šentvid - Ljubljana, Prušnikova 98 (koordinira Zorko Vičar, pravne zadeve rešuje ravnatelj mag. Jaka Erker, predavajo: Zorko Vičar, Andrej Lajovic, Klemen Blokar, Dejan Kolarič, Gregor Vertačnik, Peter Mihor, Matija Kastelic, Jure Varlec).
 • Termin Začetek predavanj je ob 19:10 (19:15), dve šolski uri, 90 minut, načeloma sreda, v učilnici za računalništvo (3. nad.) ali fiziki I (1. nad.), oziroma opazovanja v observatoriju (streha - terasa gimnazije ali okolica Ljubljane).

 • Oktet predavateljev ADV: Andrej, Dejan, Gregor, Jure, Klemen, Matija, Peter, Zorko
  1. Delo uni3 1995 - 1999 na Sentvidu
  2. Program in delo 2006/07
  3. Program in delo 2007/08
  4. Program in delo 2008/09
  5. Program in delo 2009/10
  6. Program in delo 2010/11
  7. Program in delo 2011/12
  8. Program in delo 2012/13
  9. Program in delo 2013/14
   * Pregled po ekskurzijah, opazovanjih in obiskih razstav (od 2006 do maja 2014)
  10. Program in delo 2014/15
  11. Program in delo 2015/16
  12. Program in delo 2016/17
  13. Program in delo 2017/18
  14. Program in delo 2018/19
  15. Program in delo 2019/20
  Predavanja so tematska, pred predavanjem se pregleda zadnje astronomske novice, nakar sledi predavanje in pogovor - 2 šolski uri. Opazovanja imajo prednost pred predavanji.
  ASTRONOMIJA JE PRVA ZNANOST - MATI VSEH OSTALIH VED. ČLOVEKA JE S KOLEDARJEM IN ZAVEDANJEM PROSTOR_ČASA VPELJALA V SAMOZAVEDANJE IN ZGODOVINO.

  * Glej tudi - AD Vega – ASTRONOMSKA PREDAVANAJA, TUDI ZA STAREJŠE
    
  Sestavil mentor Zorko Vičar
  200X, Ljubljana
  
  
  tel. 041 549  963 (Zorko)
  
  Kontaktna oseba za UNI3
  Franc Pavlovčič
  Kolarjeva 25a
  1000 Ljubljana
  TELEFON: (01) 232  669   2
  
  
  Naši vabljeni predavatelji:
  dr. Andreja Gomboc - Univerza Lj.,
  dr. Dušan Petrač - NASA,
  dr. Rok Roškar - Univerza Washington,
  dr. Ivan Šprajc - SAZU,
  prof. Dušica Kunaver - raziskovalka,
  dr. Tomaž Zwitter - Univerza Lj.,
  ...

  http://astro.sentvid.org/predavanja/

  * Predloga za zahvalo zunanjim predavateljem(icam).  Nazaj na domačo stran.