AMIR
MURATOVIĆ

ODMEVI POGLEDOV JAKOBA JEŽA

Za skladatelja Jakoba Ježa je značilen duhovit in samosvoj pogled na svet; to se zrcali tudi v glasbi, ki je odprta, polna presenečenj, zdaj lirična, drugič spet humorna. Zanima ga oddaljena zgodovina, povod za skladbo najde v prvi slovensko zapisani besedi za ljubezen, ali pa zapiše zgodbo o Erazmu Predjamskem, ki jo nenavadno sestavljena zasedba izvaja ob soju bakel v akustični kraški jami.

Na Jakoba Ježa je usodno vplival brezkompromisni Marij Kogoj, študiral je njegovo zapuščino in več let pripravljal za natis drobce iz skladateljevega opusa. Tako je prišel tudi na Gradež pri Turjaku, kjer je Kogoj preživel svoja odsotna zadnja leta. Spoprijateljil se je z domačini in si v idilični vasici postavil novi dom. Ni presenetljivo, da Ježeve skladbe nosijo naslove Gozdni odmevi, Pogled narave, Pogled zvezd ...

Morda je tudi zaradi študija Kogoja za Ježa značilna vokalna glasba. Sam pravi, da eden od vzrokov tiči v soprogi Olgi, pevki, ki je lahko sproti preizkušala njegove zamisli. Vsekakor je Jakob Jež mojster slovenske zborovske glasbe, številne skladbe za otroške zbore so že ponarodele.

Pred štiridesetimi leti je bil dejaven član skladateljske skupine Pro musica viva, ki je v slovenski prostor prinesla sodobno glasbo. Srečanja, na katerih so razpravljali o glasbi, skupaj študirali partiture in organizirali koncerte, so pred nekaj leti obudili in napisali skupinsko skladbo.