anita.klancar@guest.arnes.si

00386 51 315 304

00386 41 338 927

 

 

Uvod

 

Življenjepis

 

Slike

Stenske poslikave

Konservatorski načrti

Trenutni projekti

 

Domov

 

 

KONSERVATORSKI NAČRTI / KONZERVATORSKI NAČRTI

 

Avgusta 2009 je bil sprejet pravilnik, ki ob pripravi projektne dokumentacije ali pred izvedbo del na kulturnih spomenikih v nekaterih primerih zahteva predhodno izdelavo konservatorskega načrta. Konservatorski načrt je potrebno izdelati le, če je tako zahtevano s kulturno varstvenimi pogoji. S konservatorskim načrtom se opredeli varovane elemente spomenika, ugotovi njihov pomen, stanje, ogroženost..., hkrati pa se podajo usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika. V primeru, da so predvidena konservatorsko restavratorska dela, je sestavni del konservatorskega načrta tudi konservatorsko restavratorski projekt. Z njim se na osnovi pregleda stanja in morebitnih raziskav opredeli tehnologije konservatorsko restavratorskih del in pripravi popis del. Osnova za izdelavo konservatorskega načrta je Pravilnik o konservatorskem načrtu, ki podrobneje določa njegovo vsebino.

 

Konservatorske načrte izdeluje Konservatorsko restavratorski atelje, Vid Klančar s.p., katerega vodja je moj mož. Jaz sodelujem v delih, ki se nanašajo na izvedbo konservatorsko restavratorskih posegov (Konservatorsko restavratorski projekt).

 

V nadaljevanju je nekaj primerov konservatorskih načrtov.

 

 

 

KN 04/2010, Mota - Rajhova Domačija

 

Konservatorski načrt je bil izdelan za potrebe načrtovanja obnove celotnega kompleksa domačije. V sklopu konservatorskega načrta so bili izdelani analitični in izvedbeni del, preglednica sestavin, sondiranja fasad in stavbnega pohištva ter arhitekturni posnetek.

 

 

 

Šentjošt nad Horjulom, Župnišče, študija fasad in idejna zasnova prenove

 

 

 

 

KN 03/2010, Železniki, Cerkev sv. Frančiška Ksaverja, stenske poslikave

 

 

KN 02/2010, Polhov Gradec, Cerkev Marijinega rojstva, slika glavnega oltarja Marijino rojstvo

 

 

 

 

KN 01/2010, Trška gora, Cerkev Marijinega rojstva, stenske poslikave in oltarni nastavek v kapeli sv. Izidorja