Kristjan Verbič

neodvisni kandidat za poslanca v DZ


Spoštovani,

na volitvah poslancev v Državni zbor (DZ) bom nastopil kot neodvisni kandidat. Kot tak kandidiram v vseh 11. volilnih okrajih 3. volilne enote, ki obsega območje bivših občin: Vrhnika, Logatec, Cerknica, Lj-Vič-Rudnik, Lj-Center, Lj-Šiška in Medvode.

Za neodvisno kandidaturo sem se odločil v prepričanju, da le neodvisni poslanec v DZ lahko zares deluje v skladu z interesi večine volivcev in sodržavljanov. Le odgovorno, neodvisno odločanje, ki ni vezano na poslušnost političnim strankam ter brezobzirno logiko kapitala, lahko predstavlja alternativo politični sferi in njeni eliti. Za neodvisno kandidaturo sem se odločil tudi zato, ker želim okrepiti vez med volivci in poslancem - neodvisni kandidat mora biti direktno izvoljen, glas zanj pa gre izključno n jemu - za razliko od velike večine poslancev, ki pridejo v DZ na podlagi seštevkov glasov ter delitev mandatov med stranke.

Moj osnovni namen je ustaviti sistemsko uvajanje konfliktne družbe, kakršno reproducira politična elita. Njen cilj je namreč apatija, pasivnost ter medsebojna sprtost državljanov, kar omogoča nemoteno "vladanje" in bogatenje - pri tem ni bistvene razlike med vlogama koalicije in opozicije. Sistemsko ustvarjanje konfliktov (npr.: Zakon o reformi lokalne samouprave, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o privatizaciji, itd.) botruje začaranemu krogu nestrpnosti in mržnje. Namesto zdrave družbe sodelovanja smo ta ko posledično priče rasti stopnje najrazličnejših odvisnosti, kriminalitete, smrti na cestah in samomorov.

Predvolilne kampanje ne bom imel. Menim namreč, da smo se volivci prepričali, kaj so programi in obljube političnih strank. Z nedomiselnimi in žaljivimi volilnimi kampanjami nam spet mažejo oči ter nas imajo dobesedno za norce - vse to namreč počnejo z našim denarjem (v skladu z zakonom se denar za predvolilne kampanje vrača iz Proračuna RS)! Prek volilnih kampanij se torej nazorno kaže odnos do upravljanja z državo ter do sodržavljanov. Prepričan sem, da za premišljeno odločitev volivcev zadošča ustrezn a obveščenost prek javnih občil, kar pomeni manj konfliktov, hrupa, smeti in nepotrebnih stroškov ter nemara bolj preudarne odločitve volivcev.

Samo v primeru izvolitve neodvisnega kandidata bodo sredstva, ki jih iz proračuna mesečno prejemajo stranke za svoje delovanje (30 SIT za vsakega volivca), lahko koristneje porabljena. Neodvisni poslanec namreč ne prejema proračunskih sredstev za svoje delovanje.

Upam, da se boste volitev utegnili udeležiti - zdaj imate dober razlog: na glasovnici sem pod zaporedno številko 22.

Lepo pozdravljeni, tudi v imenu številnih podpisnikov moje kandidature.

Brezovica pri Ljubljani, 28.10.1996

Kristjan Verbičascii csz cp852 cp1250 latin2