Čas Peternelovega rojstva

Čas, v katerem se je rodil Mihael, je bil razburljiv. Avstriji je vladal cesar Franc I., ki se je rodil 12. februarja leta 1768 v Firencah in je bil pod imenom Franc II. od leta 1792 do leta 1806 zadnji cesar tako imenovanega Svetega rimskega cesarstva nemškega naroda, nato pa od leta 1804 do 1835 prvi avstrijski cesar pod imenom Franc I. Bil je sin cesarja Leopolda II. Med svojo vladavino se je cesar Franc dve desetletji trdo upiral revolucionarni Franciji in Napoleonu. Med drugim je s cesarskim patentom 9. junija 1808 ukazal, na predlog nadvojvoda Janeza, v vseh avstrijskih deželah ustanoviti deželno obrambo proti Francozom. Na koncu napoleonskih vojná je odklonil obnovitev starega cesarstva, po znamenitem Dunajskem kongresu (1814/15) pa je v soglasju s svojim legitimističnim dojemanjem oblasti zastopal socialnokonservativen in skrajno reakcionaren politični sistem, ki ga je zasnoval knez Metternich in ki ga je določala Sveta aliansa. Trdno se je naslanjal na jožefinstvo, svojo oblast pa je opiral na policijo in cenzuro in je bil proti vsaki demokratični ideji predmarčne dobe. Pod njegovo vladavino se je uveljavila kultura Biedermeier, ki se je odražala tudi v vsakdanjem življenju. Cesar Franc I. je umrl 2. marca leta 1835 na Dunaju, kjer so mu v Hofburgu postavili spomenike, pa tudi v Gradcu.

Papež Pij VII. je bil v neprostovoljnem izgnansvu v Franciji (od februarja 1808 do maja 1814), ker ni hotel ustreči nesprejemljivim Napoleonovim zahtevam. Dežela Kranjska pa je bila del Ilirskih provinc (1809 - 1813).

Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda je ustanovil Oton I., ko ga je v Rimu 12. februarja leta 962 papež Janez XII. okronal za cesarja, naslednika rimskih vladarjev. S posebnim enostranskim pravnim dekretom je cesar Franc 6. avgusta leta 1806 odložil krono Svetega rimskega cesarstva nemškega naroda, ki je s tem prenehalo obstajati.

Nazaj na Peternelovo stran.