Tu počiva
MIHAEL
PETERNEL
mašnik in vpokojeni
c. kr. profesor
više realke
rojen v Novi Oselici
22. septembra 1808
za mašnika posvečen
l. 1835
umrl 6. avgusta 1884

Naj v miru počiva

Nazaj