KRATKE OPAZKE

Opazke se naj nanašajo na predavanjih obravnavano snov. Lahko so usmerjene širše - komentar celotnega projekta - ali pa osredotočene zgolj na en problem ali vprašanje, ki se je odprlo ob predavanju. Poskusite pisati čim jasneje in argumentirati svoja izvajanja. Pred samo obravnavo problema ali vprašanja je zaželjena kratka (!!!) predstavitev vašega razumevanja problema, ob sami obravnavi pa ne bodo odveč tudi kratki primeri, ki - če je to možno - ilustrirajo vaše argumente. Opazke je potrebno kratko (v 2-3 minutah) predstaviti pred kolegicami in kolegi. 

 

SEMINARJI

Seminarji naj obsegajo od 5 - 7 strani. (Za študente, ki neki predmet poslušajo izbirno in za katere je seminarska obveznost tudi edina pri tem predmetu mora biti seminar daljši - 10 strani.) Obravnavajo naj izbrani članek oz. temo. Pisani naj bodo tudi z mislijo, da lahko kot takšni služijo za pomoč pri predstavitvi seminarja (ta je časovno zamejena na 20 - 25 minut) pred kolegi. Pri sami predstavitvi seminarjev so žaželjeni tudi izročki (za kolege), ki pa naj vsebujejo zgolj jedro argumenta oz. problema, ki se ga loteva izbrani članek (poleg, seveda, podatkov o seminaristu, njegovi izbrani temi in datumu predstavitve). S klikom na naslednjo povezavo boste dospeli do nekaj praktičnih napotkov in nasvetov za pisanje seminarjev. 

(Navodila in nasveti za pisanje filozofskih seminarjev.)

Gradivo za seminarje je moč dobiti pri red. prof. dr. Matjažu Potrču ali Vojku Strahovniku. Možna je tudi samostojna izbira teme za seminar, ki pa jo morata zgoraj navedena po dogovoru odobriti.

Vse druge, podrobnejše informacije, vprašanja, ipd. lahko naslovite na el. naslov: vojko.strahovnik@guest.arnes.si