VEČ O VIZUALIZACIJI UMETNIN 

Vladislav Stres
Fabianijeva 45, Ljubljana
http://www2.arnes.si/~sspvstre
E poštni naslov: Vladislav.Stres@guest.arnes.si


VIZUALIZACIJA PODATKOV

17. aprila 2001 sem se sestal z dvema inženirjema NIL Data Communications  mag. Marjan Bradeškom in Ivanom Pepelnjakom in jima  predstavil spodnji tekst. Teden dni kasneje sem vizualizacijo podatkov po e. meilu poslal časopisoma Delo in Moj mikro. Odgovorov do danes (20.5.2001) nisem prejel. 


Vizualizacija podatkov je grafična, slikovna oziroma multimedijska predstavitev podatkov. Podatki so lahko zelo različni… Danes se tako govori o: 3D vizualizaciji, arhitekturni vizualizaciji, vizualizaciji glasbe… Tovrstno vizualizacijo se dosega s pomočjo sodobnih tehničnih ter računalniških orodij.

Zanimiva je osebnejša definicija vizualizacije v psihologiji športa. Simon Eržen piše: “Vizualizacija je opazovanje samega sebe v predstavi, zavestno zbujanje in vodenje "dnevnih sanj", v katerih ponavadi opravljamo kakšno dejavnost. Pogosto vizualizacija poteka z zaprtimi očmi, zato da je vpliv distraktorjev manjši. Kadar govorimo o vizualizaciji, je pomembno vedeti, da vsebuje ta predstava vidne, slušne in kinestetične sestavine. V večini vizualizacij, ki se izvajajo v športu, so kinestetične predstave še posebno pomembne…” Tovrstna vizualizacija je blizu mojemu pojmovanju vizualizacije.

 

SMISEL VIZUALIZACIJE

Vizualizacija podatkov izboljša mišljenske procese. V današnji dobi poplave podatkov preko vizualizacije kvalitetno strukturiramo podatke, s katerimi razpolagamo.


Aleks Jakulin
(Fakulteta za računalništvo in informatiko) trdi: : “Ljudje so pri vizualnem razmišljanju zelo učinkoviti. Večina tehnik za izboljševanje pomnenja temelji ravno na vizualizaciji, na primer mnemonika. Primerjave možganskih posnetkov (PET) ljudi pri opravljanju nekaterih nalog kažejo, da bolj uspešni več uporabljajo vizualne opne (cortex) ter manj druge dele možganov.”

Menim, da je pri vizualizaciji pomemben predvsem mišljenski proces - zmožnost predstavljanja osebe, ki “vizualizira”. Torej sposobnost predstavljanja – EIDETSKOST. Vizualizacija v obliki slik – filma, ki ima lahko vse atribute doživetja… se odvija v človeku samem. Vizualizacija v pomenu multimedijskega prikaza je lahko le pomoč pri notranjem “sanjanju”.

Kako pa naj ustvarjalno “notranje sanjamo” – vizualiziramo - pa je cilj te razprave. Tehnika, ki jo bom predstavil je navidez silno enostavna, zahteva pa večkratno ukvarjanje z njo. Tehnika vizualiziranja spreminja naš ustaljeni način razmišljanja.

Možgani v dnevnem načinu mišljenja odvržejo kopice podatkov veliko podatkov pa sktrukturirajo na podlagi predhodnih mnenj. Obenem se pri mišljenskih procesih naslonimo na trditve, ki smo jih pobrali iz raznih knjig in drugih virov informacij. Pri mišljenskih procesih se oprijemamo klišejev. Tak način razmišljanja pa je neinovativen dokaj površen in nesamostojen.

Vizualizacijo podatkov pa zahteva, da odvržemo svet klišejev. Tehniko vizualizacije sem razvijal skozi leta ukvarjanja z umetnostjo. Ugotavljal sem notranjo sporočilnost umetnin. Tako sem tokom let razvijal svoje vizualizacijske sposobnosti.

Ogledamo si nekaj primerov vpogleda v umetnino.

Trdim, da vizualizacijski postopek omogoča inovativno mišljenje, saj onemogoča KLIŠEJSKI način razmišljanja.

KLIŠEJI so stalno ponavljajoči modeli reševanja določenih problemov oz. povezovanja informacij.

Možgani pa zmorejo tudi neklišejska povezovanja informacij. Je pa to za njih res velik napor.

POSTOPEK VIZUALIZACIJE:

 1. Postavitev cilja oz. opredelitev problema
 2. Vnos podatkov (opazovanje, zbiranje informacij, tudi sestavljenih – sintetičnih)
 3. Razbijanje klišejev z koncentracijo na občutek nevednosti “SEM BEDAK, NIMAM POJMA…” tako se potisnemo v virtualni kaos informacij
 4. Želja po uresničitvi cilja oz. po razjasnitvi problema
 5. Pripremo oči in sprožimo (eidetsko) predstavo – doživetje informacij
 6. Inspiracija dobi možnost iskanja novih povezav

Rezultati dobre vizualizacije so t.im. AHA efekti. Zadovoljstvo ob vpogledu je veliko. Tajko deloma “pozabimo” predhodni napor. Zaradi napornosti opisanega načina razmišljanja se v vizualizacijski način mišljenja uvajamo skozi daljše časovno obdobje. S tehniko se moramo ukvarjati več let, da jo kolikor toliko obvladamo.

.

OGLEJMO SI PRIMERA S PODROČJA ZGODOVINE UMETNOSTI:

VIZUALIZACIJA KELTSKE PONVE:

Keltska ponev

 

"Kot ribe plavamo, prejo, labirinte odstiramo
SONCE odkrivamo."

Ribe se zadevajo s simbolično plavutjo na trupu ob klobčiče preje... Klobčiči so naviti v nasprotni smeri kot je smer plavanja rib. Klobčiči simbolizirajo labirinte in nemoč dostopa: do SONCA, do bistva stvari, do božjega... Ribe so simbol dobe rib, zgodovinskega duhovnega obdobja Človeka.

Tovrstna razlaga pove mnogo več kot npr. zgolj figurativna zgodba o ribah na viharnem morju, ki kot vsako neurje zastira Sonce. Starodavna umetnost je bila polna simbolov ter podpomenov.

 

VIZUALIZACIJA MOJZESA


Mojzes, 15. st.n.š., Michelangelo, Cerkev Sv. Petra v verigah, Rim

 

“Ko po svetu potujem, se sprašujem
kako naj ga preoblikujem
razstavim na levo in desno
da rodi se v mojem trebuhu
kar je zapisano v knjigah

Zato darujem njo, ki je želja
In njo, ki lovi najsvetejše”

Nogi Mojzesa kažeta na to, da je mož popotnik. Če jih opazujemo neodvisno, vidimo, da človek potuje, desno dlan ima zapredeno v brado, položaj prstov je krožen kar simbolizira željo po preoblikovanju. Mojzes pa seveda oblikuje Svet, tudi krožna oblika nakazuje celoto. Na vrhu glave ima dva rožička kar simbolizira željo po razstavljanju, oblikovanju dveh centrov moči. Drugo dlan nežno, kot nosečnica drži na trebuhu, kar govori o želji po rojstvu . Del prstov desne dlani podpira knjigo (biblijo) pod njegovo pazduho kar simbolizira udejanjanje tistega kar je zapisano v knjigi. Svojo moč Mojzes udejanja preko žensk. Preko njih oblikuje svet. Ene ženske so nosilke čutnosti, druge pa iščejo duha.

Z navadnim gledanjem sporočil prikazanih umetnin ne moremo opaziti. Opazimo jih nevede - nezavedno, zato ne da bi zavestno videli, dobrim delom rečemo.: “To je genialno” Z vizualizacijo pa genialnost sporočil tudi ozavestimo in lažje dokazujemo.


KONKRETEN PRIMER VIZUALIZACIJE INFORMACIJ

Vizualizirali bomo problem KAKŠEN BO NAČIN PLAČEVANJA V PRIHODNOSTI? Klišejski odgovor bi bil. : Sodoben način plačevanja je plačevanje s t.im. “smart” kartico, ..z ba” kartico, ..z ba” kartico, ..z bančno kartico, pa tudi preko interneta.

NEKLIŠEJSKA REŠITEV Z UPORABO VIZUALIZACIJSKE TEHNIKE:

  1. Postavitev cilja (problema) KAKŠEN BO NAČIN PLAČEVANJA V PRIHODNOSTI?

  2. Vnos podatkov plačevanje preko interneta, preko telefonskih povezav, kartic, starejši načini

  3. Razbijanje KLIŠEJEV; Sem idiot, ne vem, ne znam!

  4. Kako (želja po odgovoru)?

  5. Pripremo oči in sprožimo (eidetsko) predstavo – doživetje informacij

  6. Inspiracija dobi možnost iskanja novih povezav

 

AHA……….. SUPER!!!

. 

KAKO UČINKOVITA IN PREPROSTA REŠITEV? INOVACIJA!


Z prenosnimi npr. MP MOBY PAY napravami, ki bodo vsebovali š
ifro lastnika, program za kodiranje podatkov in možnost brezžičnega pošiljanja podatkov..

KER JE REŠITEV DOBRA NASTANE PROJEKT

PLAČEVANJE PREKO MOBILNIKOV

Predvidevam lahko izjemen razvoj na področju mobilnikov v sfere plačevanja najprej manjših vsot na. področju fizičnih oseb z manjšim zamikom pa tudi pravnih.

MP bo imel več funkcij. Z njim boš lahko telefoniral toda le na par številk npr. inšpekcije – pritožbe v zvezi z stanji na računih in v matično banko…

Omogočal bo večjo samostojnost strank in preglednost podatkov. Saj bo mikroračunalnik, ki bo avtomatično beležil in shranjeval osnovne podatke računov in vmesne salde.

Lahko boš nastavil limite dnevnih plačil, zaklenil plačila kar bo tudi sprožilo vezavo na kratki rok… Omogočal prenos podatkov npr. v računalnik.

V kasnejših izvedbah pregledoval stanja in račune, ki si jih plačal v preteklosti, deloma omogočal obdelavo teh podatkov

Prodajalec ne bo preko npr. POS vstopal v račun kupca ampak bo le še preverjal izvršitev nakazila.

Računi prodajalca bodo imeli izpisane podatke tudi na način zapisa, ki se bo lahko elektronsko bral oziroma blagajne bodo imele dodatek, ki bo omogočil prenos podatkov o računu v mobilnik. Kupec bo s tem pridobil bazo podatkov svojih izdatkov po dobrinah.

Prednosti plačevanja preko mobilnika pred plačevanjem preko osebnega računalnika:

Mobilnost (lahko ga imamo kot del osebne prtljage)

Nadaljnja delitev - specializacija - naprav

Lažje varovanje podatkov (transakcije paketnih podatkov z natančno časovno uro

PREDVIDEVANJA:
Logiranje na mobilniku preko pin kode bo nadomestilo logiranje preko prstnega odtisa…

MOBY PAY bo vseboval tudi osebni elektronski podpis.

MOŽNOST PRODAJE IDEJE: Nokia… Tovrstna industrija je trenutno v krizi – upočasnjena dinamika rasti, saj nima dovoljšnje vizije nadaljnjega razvoja. Nokia je nedavno odpustila 400 zaposlenih, Erikson ok. 300, Motorola 3.300, odpušča tudi Simens…

Glede na moja skromna informacijska znanja torej KAR ZANIMIVO?

DOSEDANJE PREDSTAVITVE VIZUALIZACIJE:

V reviji Antropos (revija za filozofijo in umetnost Filozofske Fakultete) č. 1989 št. 5-6 sem predstavil vizualizacijo fresk Sikstinske kapele

V KUDu SESTAVA Kulturnem Centru na Metelkovi 24. 11. 1999

Na Fakulteti za Matematiko in fiziko (sredin seminar)

Na Fakulteti za družbene vede FDV… 13.04.2000

Več o vizualizaciji glejte na: http://www2.arnes.si/~sspvstre/ oz. http://www2.arnes.si/~sspvstre/uvod.htm

Vizualizacijo beneških mask si lahko ogledate na: http://www2.arnes.si/~sspvstre/

ZAKLJUČEK

Smo v dobi globalnih podatkov, zaradi izjemnega množenja podatkov nov vizualizacijski način mišljenskih procesov, postaja nujnost. Vizualizacija podatkov omogoča boljše povezovanje in preglednost podatkov. Vizualizacija na način zunanje (tudi multimedijske) predstavitve je zaradi komunikacije med ljudmi zelo pomembna. Nič pa ne more nadomestiti notranjo vizualizacijo - vizualizaciojo “notranjih sanj”.

 

 

AVTORSKE PRAVICE ZA INOVACIJE TEGA ZAPISA PRIDRŽANE


NG