VIZUALIZACIJSKI POSTOPEK VPOGLEDA V UMETNINO

 

Vizualizacija je neke vrsta "empatija" - postopek vživljanja v umetnino. Postopek omogoča boljše doživetje umetnine, obenem pa lažje prepoznamo težko berljiva sporočila umetniških del. Pri postopku vizualizacije se poizkušamo izogniti vnaprejšnjih sodb, ki so v naših možganih shranjene v obliki predpostavk ter predznanja z rešitvami.

 

POSTOPEK VIZUALIZACIJE

1. PODATKE "VNESITE V MOŽGANE" Z NATANČNIM OPAZOVANJEM

2. ZAHTEVAJTE REŠITEV (POGLED POSTAJA  SPLOŠEN, RACIO JE  TREBA IZKLOPITI -  IZBRIS POMENA PREDPOSTAVK IN PREDHODNIH VNAPREJŠNJIH MIŠLJENJ OZIROMA PREDPOSTAVK O  UMETNINI).

3. TO OMOGOČI SAMOSTOJNEJŠE POVEZOVANJE PODATKOV V NOVO SINTEZO OZ. REŠITEV, KI JE NASTALA Z NOVO POVEZAVO PODATKOV.  ZARADI ODSOTNOSTI PREDPOSTAVK JE REŠITEV IZJEMNO SVEŽA TER PO RACIONALNEM TEHTANJU PREPRIČLJIVA.

VIZUALIZACIJSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA JE TOREJ FLEKSIBILEN TER  SODOBEN.

 
Vizualizacije je tem bolj učinkovito izpeljana, čim več elementov slike (kipa, zvoka...) se med seboj smiselno poveže. Naši možgani v postopku  vizualizacije mimo zavestnih spoznanj iščejo - zahtevajo rdečo nit (smisel). Vkolikor vizualizacija uspe se pokaže povezana pripoved, ki joi lahko naknadno racionalno zelo dobro utemeljujemo. Nadaljne vizualizacije iste umetnine pa so lahko le poglabljanje prve, saj je tudi viztualizacijska rešitev neke vrste prrepreka k novuumu - popolnoma novi zgiodbi.  Vizualizacijski postopek temelji na empatiji in je dokaj naporen, predvsem na začetku uporabe te metode. Rezultati so neke vrste AHA efekti...

Kvalitetna vizualizacija je možna predvsem, če je avtor naredil umetnino, ki je povezana (živa).  Torej je nastala na način  vizije. Sodobnejši umetniki, ki izražajo razbitost ter razdvojenost so vizualizacijsko zelo težko razpoznavni in meni velikokrat bedni.. Umetnine  npr. Kandinskega se tako berejo le na ravni kot splošnih občutkov.

Rezultati vizualizacije so presenetljivi. Omogoča nov način mišljenskih procesov. Če se razmišlja mimo predpostavk so miselni procesi zahtevnejši (tudi utrujajoči, kljub intenzivnosti in časovni kratkosti  postopka), takšno razmišljanje pa je seveda zelo fleksibilno ter sodobno pa tudi objektivnejše... 


PRED SABO IMATE LE DELČEK  VIZUALIZACIJSKIH PRIMEROV, KI SEM JIH NAREDIL.

O hieroglifih - obredja starih Egipčanov, mezopotamskih pečatih, Sikstinski kapeli..., pa, če se pokaže večji interes (?).

 
 
PRIMERI VIZUALIZACIJE