ZNAČILNOSTI


 

V književnih delih prevladujeta domišljija in čustvenost.

Avtorji jemljejo snov iz preteklosti, predvsem iz srednjega veka.

V središču pozornosti so nenavadni ljudje s skrivnostno preteklostjo, skrivnostni dogodki.

Pomembna je svoboda umetniškega ustvarjanja in ukvarjanje s človekovim notranjim doživljanjem, zato je romantika dajala prednost liriki, v kateri prevladujejo otožna življenjska občutja.

Pogosti MOTIVI v liriki so:
        - osamljenost posameznika sredi duhovno izpraznjene družbe
        - minljivost človeškega življenja in neskončnosti narave
        - izrazito čustveno doživljanje (ljubezen, sočutje, hrepenenje po svobodi, sovraštvo do nasilja)
        - vera v smisel obstoja človeka, vera v napredek

PESNIŠKI JEZIK je postal bogatejši, slikovit; pesniki se ne držijo več togih metričnih vzorcev, v besedno izražanje vnašajo glasbene in barvne elemente.
 NAZAJ

NA ZAČETEK