PRIMERJAVA Z RAZSVETLJENSTVOM

        RAZSVETLJENSTVO
        optimizem
        vera v človekov razum
        s človeško močjo je mogoče vse obvladati
        svet je skladen
        poučevanje in vzgoja ljudi
 

        ROMANTIKA
        pesimizem
        pomembna so čustva in volja
        razočaranje nad življenjem, med resničnostjo in ideali je nasprotje
        svet je razklan, rešitev je v domišljiji, spominih, sanjarjenju,..
        lastno videnje sveta
 NAZAJ

NA ZAČETEK