VPRAŠANJA IN NALOGE ZA PONOVITEV IN UTRDITEV SNOVI

 
ROMANTIKA V EVROPI

  ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
 
ABECEDNA VOJNA

  SODELAVCI KRANJSKE ČBELICE

  PRIMERJAVA  KOPITAR - ČOP
jezikoslovje / literarna kultura in zgodovina / ljubezen do književnsti / skrb za slovenski jezik / uvajanje novih književnih oblik / ljubezen do evropske literature / načrti za nov črkopis / ljubezen do srbske poezije / povezanost s Karadžićem / politična naprednst / opiranje na izobraženstvo / politično nazadnjaštvo / povezanost s Prešernom / opiranje na kmečko prebivalstvo
 
  FRANCE PREŠEREN

  PESNIŠKI RAZVOJ

  SLOVO OD MLADOSTI 

  SONETI NESREČE
    5. sonet     6. sonet

SONETNI VENEC
    1. sonet     7. sonet     8. sonet     15. sonet

KRST PRI SAVICI

PEVCU

ZDRAVLJICA


NAZAJ