KRANJSKA ČBELICA


 

Po Vodnikovi smrti Slovenci nismo imeli nobenega časopisa ali pesniškega zbornika, v katerega bi slovenski pesniki in pisatelji pisali svoja dela. Nemški listi so prinašali včasih kakšno slovensko pesem, slovstvenega središča pa ni bilo. To je slabo vplivalo na razvoj slovenske književnosti.

Šele leta 1830 so se mladi pesniki združili okrog Matije Čopa in Franceta Prešerna ter pod uredništvom Mihe Kastelca začeli izdajati pesniški zbornik KRANJSKA ČBELICA. V letih 1830 - 1834 je izšel štirikrat, peti zvezek pa je zaradi črkarske pravde in zamere pri Kopitarju izšel šele 1848.

Čbelica je bila namenjena meščanstvu in izobražencem, ki so bili nezavedni in odtujeni slovenstvu. Uspelo ji je postaviti temelje novi slovenski umetni pesmi in pokazati lepoto ljudske poezije.
 


NA ZAČETEK