PETEK, 21.5.2004

 

PETEK

Predavalnica

Učilnica 1

Učilnica 2 in 3, računalnica

Učilnica 4

9:00 - 10:00

Marko Bonač (ARNES)
Možnosti sofinanciranje optike preko razpisov evropskih strukturnih skladov

Robert Marinšek (CMEPIUS)
Programi EU za področje informacijskih tehnologij

Janko Harej (TŠC Nova Gorica)
Uvajanje podpore odločanju v šole

   

Področje OKO

Bernard Herman (MSZS)
Projekt OKO (Uvajanje odprtokodne in proste programske opreme v vzgojno izobraževalne zavode)

Andrej Kolozvari (OŠ Franceta Prešerna, Kranj)
Uporaba  OKO/Pingo 2.0 LINUX distribucije v učilniciI

10:15 - 11:45

Področje: ŠPORT

Onisiforos Ioannou (Ministry of Education and Culture, Ciper)
The present situation in sport educaion in Cyprus

Gregor Jurak, Janko Strel, Marjeta Kovač, Gregor Starc (FŠ Lj) 
Uporaba IKT pri predmetu Didaktika športne vzgoje na FŠ

Jože Štihec, Mateja Videmšek, Damir Karpuljak (FŠ Lj)
Opravljanje nekaterih študijskih obveznosti preko interneta

Andreja Vehovec, Milan Setničar, Gvido Cigale, Mitja Vodeb (Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana)
S športom do boljšega učnega uspeha (spletni pripomoček za načrtovanje učenja in prostega časa)

Toni Casserras (Španija)
Promoting values in sport through the use of the technology
 

Področje: novi didaktični pristopi – mrežni projekti – nadaljevanje – v slovenskem jeziku

FORUM

Mrežno projektno delo v vzgojno-izobraževalnem procesu

Predstavitev udeležencev  in vsebine letne konference ESP v Pragi s poudarkom na vsebinah in mrežnih projektih

Izmenjava mnenj učiteljev, svetovalcev in vseh prisotnih o vključevanju projektnega dela, ki poteka preko Interneta, v učni načrt

Moderatorka: Viljenka Šavli (OŠ Solkan)

PROSTOR: UČILNICA 2

PLAKATI – področje: Primeri iz prakse za prakso

Predstavitve (vse istočano na posameznih delovnih mestih)

Tine Golež (Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana)
Infinitezimalni račun, polinom in srednješolska fizika

Janez Černilec (Ekonomska šola Kranj, Srednja poklicna in strokovna šola)
Izdelava TV oglasa za učno podjetje »Radio moj up«, d.o.o

Petra Kočar (Vrtec Jelka)
Večjezikovna knjiga in evropski dnevi v vrtcu Jelka

Brigita Pirnat, Anuša Vidmar Brezec (OŠ Poljane)
Ko učenci in učitelji postanejo tim

Metod Čufar, Vesna Gorjanc Basaj (SŠ Jesenice), Primož Zelnik (Gimnazija Kranj)
Levičarki in IKT

Področje: OKO 

Delavnice:

Bogomir Marcinkovič ( OŠ Brežice)
Pingo 2.O - Odličen in poceni alternativen operacijski sistem

Mojca Tomažin (Ekonomska in trgovska šola Brežice)
Delavnica OpenOffice.org

11:45 - 12:15

Odmor

12:15 - 13:45

Področje: varnost – predavanja ARNES

Gorazd Božič
Obramba pred črvi, virusi in smetmi

Benjamin Zwittnig
Predstavitev zascite pred virusi in nezazelenimi sporocili v elektronski posti [za Arnesove uporabnike]

Rok Papež
Varnost in gostovanje uporabnikov v brezžičnih omrežjih

Avgust Jauk
Fizična in navidezna mobilnost uporabnikov pri dostopu do
omrežnih storitev
  

Področje: novi didaktični pristopi – mrežni projekti

v angleškem jeziku

Chales Brewster (Coleg Morgannwg Aberdaire, Wales, Velika Britanija)
An Assessment Framework for Project Based Learning

Daina Valanciene (Elektrenai Versmes gymnasium, Elektrenai, Litva)

Integarting international telecommunications projects on democracy into curricullum

Janez Klemenčič (Srednja biotehniška šola Kranj)
Uporaba IKT v projektu L@NDSCAPES

Norbert Krebs (Greco-Transferstelle, Nemčija)
Learning about Europen history through learning about European war memorials
Education for peace and tolerance

Prostor: Učilnica 3

Področje: TEHNOLOGIJE IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

Matjaž Debevc (FERI Mb), Živa Peljhan (ZGNL, Ljubljana), Bogdan Dugonik (FERI Mb)
Vključevanje IKT v izobraževanje gluhih in naglušnih 

Helena Dodlek, Andreja Grlj (CKSG Portorož)
Uporaba IKT pri poučevanju in učenju, izobraževanju in usposabljanju oseb s posebnimi potrebam

Nicole Kuplenik (ZGNL, Ljubljana)
IKT v poučevanju: slovenščina na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Andreja Rihtaršič, Vesna More (OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka)
Comenius šolski projekt v OŠ s prilagojenim programom

Delavnica 

Področje: Kemija SŠ, OŠ

Nasta Zupančič (Zavod sv. Stanislava, Lj)
Uporaba računalniškega merilnega sistema Chembox pri pouku kemije

Magdalena Možina (OŠ Koseze, Ljubljana)
Poučevanje kemije in uporaba računalnika

14:00 - 15:00

Kosilo

15:00 - 17:00

OKROGLA MIZA

PRVA TEMA: 

V iskanju e-modrosti© – Socrates/ MINERVA

"Stičišče izobraževanja in usposabljanja sodobnih tehnologij ali kako naprej s pomočjo programov in iniciativ Evropske unije" 

Moderator: Robert Marinšek (CMEPIUS)

DRUGA TEMA:

Razvoj in raziskave na področju informatizacije procesov vzgoje in izobraževanja 

Moderator: Vladislav Rajkovič  (FOV)

Področje: novi didaktični pristopi – mrežni projekti
v angleškem jeziku

Terje Tuisk (Archimedes Foundation, Estonija), Viktor Muuli (University of Turku, Finska)
HELLO, SPRING! – ICT in Environemental Education. 10 years of conceptual and technological development

Cornelia Platon (“Alexandru Papiu Ilarian” Highschool Dej, Romunija)
“Folk Costumes Around the Globe” - Use the ITC to make the students understand and enjoy the folk values

PROSTOR: RAČUNALNICA

Delavnica

Področje: ŠPORTNA VZGOJA in XML označevanje

Vladimir Batagelj, Matjaž Zaveršnik (FMF Lj)
Označevanje
uvod v XML

Jože Štihec, Mateja Videmšek, Damir Karpljuk (FŠ, Lj)
Grafična povratna informacija o osebnih rezultatih nekaterih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti (Športnovzgojni karton) preko interneta

Področje: OKO

Nadaljevanje sekcije

Damjan Kovač (OŠ Bakovci)
Linux v osnovni šoli

Tomaž Amon 
Tudi neračunalnikarji (npr. biologi) lahko naredimo čudovite svetove  navidezne resničnosti! 

20:00 VEČERJA V ARKADAH, BERNARDIN in podelitev nagrad v okviru natečaja konference MIRK'04 za najboljšo digitalno fotografijo (za vse udeležence)

 

Nazaj Začetna stran Navzgor Naprej                                      Zadnja sprememba: 17.05.2004