ČETRTEK, 20. 5. 2004

 

ČETRTEK

Predavalnica

Računalnica

Učilnica 1

13:00 - 14:00

Registracija udeležencev

14:00 - 15:30

Otvoritev konference, pozdravi gostov

Uvodno predavanje

Jože Štihec, Bojan Leskošek (FŠ Lj)
Informacijska in komunikacijska tehnologija pri procesu športne vzgoje v šoli

Snežana Kocijančič (Srednja zdravstvena šola Lj), Edin Kadić (Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar, Hrvaška)
Znanje brez meja
 

Ivan Kolenko (Poslovno-komercialna šola Celje), Tomaž Skulj (ZRSŠ),  Boštjan Žnidaršič (Gimnazija Poljane, ZRSŠ)
Tablica, tabličnik, tabletka

15:30 - 16:00

Odmor

16:00 - 17:15

Področje: IND

Solrun B. Kistinsdottir (Department of Continuing Education, Iceland university of Education, Reykjavik, Islandija)
Distribuited Education in rural areas in the Vestfjords of Icelands
 

Marjan Krašna (PeF Mb)
Baze znanja v izobraževanju

Aleš Tankosič (TŠC Nova Gorica)
Viri moči pri virtualnem okolju

Andreja Lavrič (Center vojaških šol Lj), Gregor Petek (DD Tabor, Lj)
Motivacija za učenje z računalnikom

Področje: MM

Delavnica

Ivan Kolenko (Poslovno komercialna šola Celje)
Videokonferenca – Kaj je in kako izvedemo uspešno VK

David Vrtin (ARNES)
Podpora videokonferencam v omrezju ARNES

Področje: Primeri iz prakse za prakso

Andrej Flogie  (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Mb)
Spletni časopis – Multimedijski projekt Comenius

Stanislav Šenveter, Vesna Zmazek (Gimnazija Ptuj)
Nove metode z novo tehnologijo za stare vsebine

Iztok Basaj (Šola za strojništvo Škofja Loka), Vladislav Rajković (FOV)
Analiza uspeha dijakov z odločitvenimi drevesi

Renato Lukač (Gimnazija Murska Sobota)
Sparky – orodje za sistemsko administracijo Linux učilnice

17:20 - 18:30

Področje: Primeri iz prakse za prakso

Martin Kohn (Augustinerschule Friedberg, Nemčija)
Uporaba IKT na nemški šolah

Helena Rimali (Department of Education, Espoo City, Finska)
Together towards tomorrow – How to develope the school for the international collaboration

Ivan Gerlič (PeF Mb) 
Stanje in trendi uporabe IKT v slovenskem izobraževalnem sistemu

Aleš Žitnik (OŠ Franceta Prešerna, Kranj)
Prilagajanje izvajanja programa OŠ učencem s posebnimi potrebami s pomočjo IKT

Področje: MM

Delavnica - nadaljevanje

Ivan Kolenko (Poslovno komercialna šola Celje)
Videokonferenca – kaj je in kako izvedemo uspešno VK

David Vrtin (ARNES)
Podpora videokonferencam v omrezju ARNES

Področje: 

PORTALI

Lilijana Brajlih (SPIN d.o.o., Nova Gorica)
Informacijska podpora obšolskim dejavnostim in oddelkom za izobraževanje odraslih

Franc Vrbančič (ŠC Ptuj, Poklicna in tehniška elektro šola)
Učni portal = znanje NON-STOP na voljo

Ivan Jovan (Šolski center Velenje-Splošna in strokovna gimnazija Velenje)
Interaktivni učni portal

Gregor Starc, Janko Strel, Marjeta Kovač, Gregor Jurak (FŠ Lj)
Učni portal predmeta Didaktika športne vzgoje na FŠ v Ljubljani

20:00 Sprejem pri županji (zaključeno)

 

Začetna stran Navzgor Naprej                                      Zadnja sprememba: 18.05.2004