vijuga1.gif (6878 bytes)  

 

KEMIJSKE VEZI

Beseda kemijska vez nam pove način povezave med atomi. Pri povezovanju nastane med delci privlačna sila. Zgradbo spojin lahko pojasnimo s tremi tipi kemijske vezi: ionsko, kovalentno in kovinsko. Tip vezi določa  lastnosti posamezne spojine.

 

Natrij

Vodik

VsebinaIonska vez