Raziskovalne naloge dijakov

Na tem mestu so zbrane novejše raziskovalne naloge, ki so jih opravili naši učenci za Gibanje Znanost mladini in za Sklad Krkinih nagrad ter seminarska naloga V. Petrune, v kateri satirično(?!) opisuje ta del šolskega ustvarjanja..
 

Slovenski jezik Matematika Fizika
Kemija Računalništvo Geografija
Zgodovina Sociologija

Takole prejema N. Petruna za raziskovalno nalogo
Predstavitev geometrijskih teles na Spletu 2. nagrado
na srečannju Gibanja Znanost mladini 15.maja 1999
v Murski Soboti. Nagrado podeljuje dr.Borut Zlobec
iz Elektro fakultete v Ljubljani.
 

Ekipa Srednje šole Črnomelj na XXX. srečanju Gibanja Znanost mladini v Murski Soboti, maj 1997.

Sekovanič Krunoslav in Jurij Petruna (levo) sta predstavljala raziskovalno nalogo Skrivnost milnega mehurčka, Renata Kalčevič in Marko Štefanič pa nalogo Napačne predstave pri pouku fizike.

Na XXX. srečanju Gibanja Znanost mladini v Murski Soboti, maja 1997 prejemata J. Petruna in K. Sekovanič za raziskovalno nalogo Skrivnost milnega mehurčka 1. nagrado. Podeljujeta jima jo mag. Mitja Slavinec in dr. Samo Kralj.