ZGODOVINA BELE KRAJINE 
 

PRAZGODOVINA
pred 3500
STARI VEK
3500 pr. Kr.- 476
SREDNJI VEK
476 - 1492
NOVI VEK
1492 - 1918
SODOBNOST
1918 do danes

 

POVEZAVA:

http://www.crnomelj.si/arh.htm Na tej strani se lahko seznanite z arheološkimi izkopavanjih v Črnomlju, ki jih vodi arheolog dr. Phil Mason.
 


Muzejska zbirka v Črnomlju (foto: Marko Pezdirc)
 

LITERATURA:

Janez Kramarič: ČRNOMELJ V DALJNI IN BLIŽNJI PRETEKLOSTI;

Občina Črnomelj, 1999


 Jože Dular: METLIKA SKOZI STOLETJA; (druga pregledana in dopolnjena izdaja)

Belokranjsko muzejsko društvo, 1978


SLOVENIJA - TURISTIČNI VODNIK; Založba Mladinska knjiga; Ljubljana 1995

Marko Pezdirc