In Vitro,

vzgoja v povsem umetnih razmerah

Ko enkrat spoznamo vse fizikalne dejavnike, ki so potrebni za rast rastlin, jih lahko vzgajamo povsem neodvisno od vremenskih in geoloških razmer zunanjega sveta. Rastline lahko gojimo v inkubatorju, odrezanem od zunanjega okolja.

Tak način vzgoje je zahtevnejši. A ko se razišče celoten proces od vsaditve dela rastline v umetno okolje do osamosvojitve rastline, se izkaže, da je tako gojenje mnogokrat učinkovitejše. Iz majhnega delca rastline lahko v letu dni namnožimo tisoče povsem enakih rastlin.

Večina mesojedk je zelo primernih za tak način vzgoje. Osnovne potrebščine:

bulletAgar (0,7 %) - omogoča trdnost gojišča
bulletMS medij (1/3 - 1/4) - umetno gnojilo z natančno količino mineralnih snovi
bulletSladkor (3 %) - vir organske hrane, povzročitelj vseh nevšečnosti, ki so povezane z okužbo
bulletPPM (0,1 %) - sredstvo, ki zelo omejuje rast gliv in bakterij
bulletRastlinski hormoni - v zelo majhnih odmerkih vplivajo na vedenje določenih celic in tkiv.
bulletTemperatura: 22 - 25 °C
bulletSvetloba: 12 -14 ur

Pinguicula moranensis 3 mesece

Drosera radicans 1 mesec

Drosera intermedia (Trzin) 1 mesec

horizontal rule

Tissue Culture, tkivna vzgoja

Naslednja stopnja vzgoje je množenje rastlin iz posameznih delčkov, ki niso semena. S pomočjo rastlinskih hormonov lahko namnožimo nediferencirano tkivo rastlin, ki ga kasneje razdelimo na manjše dele, nato pa z drugačnim razmerjem hormonov spet spremenimo v normalno rastlino s koreninami in listi.

Muholovke iz semen (12 mesecev)

Muholovke iz cvetnega peclja (2 meseca)

    Začetna stran Značilnosti Opisi Vzgoja Fotogalerija Literatura Dogodki