Povezave
Navodila

VIRI IN LITERATURA

V naših knjigarnah boste težko našli knjigo o mesojedkah. Po nekaj strani o njih je posvečenih v splošnih vrtnarskih priročnikih in enciklopedijah. Založba Didacta iz Radovljice je sicer izdala prevod knjige Soren Koustrup (prevod prof. dr. Tone Wraber): "Darwinovi poskusi in druge zgodbe o mesojedih rastlinah" (1996), a jo lahko štejemo le med otroško literaturo.

Nekaj knjig, ki jih priporočam resnejšim gojiteljem:

bulletBailey. Tim S. (2008): Miraculum Naturae Venus's Flytrap. Traffort Publishing, Canada

Knjiga je v celoti posvečena muholovki, tej "najčudovitejši rastlini na Svetu", predvsem prvim najdbam in opisom.

bulletCheers, Gordon (1992): A Guide to the Carnivorous Plants of the World. Collins/Angus & Robertson, Pymble, NSW, Australia; Globe Press

Ena najbolj iskanih knjig.

bulletD'amato, Peter (1998): Savage Garden: Cultivating Carnivorous Plants. Ten speed Press, Berkeley, California

V njen najdemo pravzaprav vse, kar povprečen gojitelj potrebuje. Če bi se odločal le o eni knjigi, bi bila to prav ta.

bulletDarwin, Charles (1875): Insectivorous Plants, London. več ponatisov

Osnovna knjiga, pri kateri se vse začne. Mogoče jo je dobiti v antikvariatih za 2000 avstralskih $.

bulletJuniper, Barrie; Robins, Richard; Joel, Daniel (1989): The Carnivorous Plants, Academic Press. London

Podatki, dejstva, teorije. Biologija, biokemija, fizika, kemija, ekologija. Za zahtevnejše.

bulletLecoufle, Marcel (1990): Carnivorous Plants – Care and Cultivation. Blanford, London

Opisane je po nekaj vrst od vseh rodov mesojedih rastlin. Gojenje v evropskih razmerah.

bulletMcPherson, Stewart (2007): Pitcher Plants of the Americas. The McDonald & Woodward Publishing Company, Blackbourg, Virginia

Enciklopedija vrčnic, ki rastejo v Severni in Južni Ameriki. Izjemne fotografije iz narave, kamor vsakdo nima dostopa.

bulletMcPherson, Stewart (2008): Glistering Carnivores. Redfern Natural History Production, Poole, Dorset, England

Izjemne fotografije iz narave, zlasti ob sončnih zahodih. V knjigi so opisane vse skupine mesojedk, ki imajo z lepljivimi žlezami poraščene liste ali peclje.

bulletPietropaolo, James and Patricia (1996): Carnivorous Plants of the World. Timber Press, Portland

Splošna, zelo uporabna knjiga

bulletRice, Barry A. (2006): Growing Carnivorous Plants. Timber Press, Portland

Knjiga, ki ji nič ne manjka. Tako kot njegovi spletni strani.

 

bulletSlack, Adrian (1979): Carnivorous Plants. Ebury Press, London

Splošna, odlična knjiga, primerna tako za začetnika kot poznavalca

bulletSlack, Adrian (1986): Insect-Eating Plants and How to Grow Them. Alpha Book, London

Navodila za vzgojo kakih 200 vrst mesojedk. Ena najbolj iskanih knjig.

 

 

 Pa še knjiga, ki jo najverjetneje ne boste nikoli prebrali:

bulletJang, Gi-Won (2002): Cultivating Carnivorous Plants, Južna Koreja

Verjetno ne bi razumeli niti besede, ker je spisana v korejskem jeziku. Je pa v njej 16 fotografij, ki jih najdete tudi na tej spletni strani.

Najpomembnejše mednarodno društvo:

The International Carnivorous Plant Society
PMB 330
3310 East Yorba Linda Blvd.
Fullerton, Ca 92831-1709
USA

URL: www.carnivorousplants.org

Letna članarina 25 $,

okoli 30-stransko glasilo Carnivorous Plant Newsletter izhaja štirikrat letno.

 

Drugi viri:

bulletJogan, Nejc et al. (2001): Gradivo za Atlas flore Slovenije, Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju.
bulletGregori, Janez et al. (1996): Narava Slovenije, stanje in perspektive : zbornik prispevkov o naravni dediščini Slovenije. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

    Začetna stran