novice

4. marec 2008

Redne g ovorilne ure za starše ob 16.30.

17. marec 2008

Prvi delni test za PTI2 ob 15.15. Možnost pisanja izpita za PTI1.

19. marec 2008

Zaključek predavanj MAT 8 z izpitom na Ludski univerzi Kočevje.

 

 

 

 Peter Pirc

caption image

Sem profesor matematike in tehnike. Diplomiral sem leta 2000 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pri dr. Petru Petku, z diplomsko nalogo Gaussov problem in Kuzminov izrek.

Na Zbora odposlancev Kočevje poučujem matematiko, tehniko in tehnologijo ter izbirna predmeta Urejanje besedil in Matematična delavnica.

Na Ljudski univerzi Kočevje vodim tečaje računalniškega opismenjevanja.

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani poučujem v programu izobraževanja odraslih Matematiko PTI 1 in PTI 2.