Domov
Zgodovina
Člani
Nastopi
Slike
Glasba/MP3

Contact us / E-mail
Links / Povezave

Hvala za pomoč:

gen

Spoštovani,

dobrodošli na našo spletno stran...
www.orkester-kapele.si

december 2015

... veliko gradiva pa najdete na FACEBOOK profilu orkestra ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele je bilo ustanovljeno leta 1850 in sodi med najstarejše orkestre v Sloveniji. Godbo so ustanovili bivši vojaški godbeniki. Ko je leta 1987 prevzel dirigentsko palico Franc ARH, je godba pričela z udeležbo na tekmovanjih. Do sedaj je orkester gostoval v Italiji, Nemčiji, na Češkem, Madžarskem, Hrvaškem in Makedoniji. Vsako leto izvedemo eno gostovanje v tujini ter osrednjo prireditev pod šotorom z povabilom godb iz Slovenije in tujine. Tako so pri nas gostovale že večkrat godbe iz Hrvaške (Rozga, Lovran), Madžarske (Budimpešta), zamejska godba iz Italije (Prosek), Nemčije (Obergunsburg). Letos bomo prvič gostili godbo iz Švice.

Za svoje delovanje je orkester prejel:

- leta 1970 - Oktobrsko nagrado občine Brežice: (1978 Stanič Jože, 2009 Arh Franc),
- leta 1971 - Red zaslug za narod s srebrno zvezdo,
- leta 1990 - Gasilsko odlikovanje III. stopnje,
- leta 1991 - Gallusova listina,
- leta 1995 - Priznanje CISM - svetovno združenje pihalnih orkestrov (Urek Andrej in Hotko Slavko sta prejela priznanje CISM),
- leta 2009 - Zlato odličje ZKD Brežice.

Posneli smo tri glasbeni kaseti in več oddaj za lokalne in osrednje medijske hiše. Igrali smo na večjih slovenskih prireditvah: Pivo in cvetje v Laškem, Šuštarska nedelja v Tržiču, Praznik češenj v Brdih, Vinska vigred v Metliki, itd. Na tekmovanjih v okviru Zveze slovenskih godb smo od leta 2003 uvrščeni v I. težavnostno skupino, kar smo leta 2008 v Laškem na tekmovanju potrdili z zlato plaketo. Septembra 2008 smo se vrnili tudi z zlatim odličjem iz madžarskega kraja Mor, kjer smo tekmovali z orkestri iz Slovaške, Madžarske, Poljske, Grčije in Slovenije. Orkester šteje 56 članov. Z lastnimi sredstvi smo si uredili klimatiziran vadbeni prostor v Kapelah, v izmeri 200 m2, tako da imamo vadbene pogoje zelo dobre. Z letom 2015 je dirigentsko palico prevzel Sebastjan BOROVŠAK.

Ivan UREK,
predsednik PO Kapele

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Pihalni orkester Kapele

Pihalni orkester Kapele je bil ustanovljen 1850 leta. Do danes igra neprekinjeno in spada med najstarejše godbe v Sloveniji. V začetku delovanja je godba igrala na raznih prireditvah - porokah, plesih ipd. Pred 18 leti je prevzel godbo dirigent Franci Arh, ki je posegal tudi na koncertna področja in se pričel udeleževati državnih tekmovanj. Na tekmovanju v letu 2003, se je orkester uvrstil v I. težavnostno skupino pihalnih orkestrov Slovenije. Za svoje delovanje je prejel najvišja državna priznanja in priznanje CISM. Orkester je gostoval že v Italiji, Nemčiji, na Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, Makedoniji. Posnel je že dve zgoščenki in posnel nekaj oddaj za lokalne in državne TV in radijske hiše. V godbi igra 56 članov.


Das Blasorchester Kapele

Das Blasorchester Kapele wurde im Jahr 1850 gegründet. Es hat bis heute ununterbrochen gespielt und gehört deswegen zu den ältesten Blasorchestern in Slowenien. Am Anfang spielten die Musikanten meistens an den Hochzeiten, Bällen usw. Seit 18 Jahren ist der Dirigent Franci Arh, der auch Konzertstücke einfuhr, mit denen das Orchester an verschiedenen Wettbewerben teilnahm (auch auf der nationalen Ebene). In 2003 wurde das Blasorchester in einem Wettbewerb in die erste Gruppe eingestuft (je nach dem Schwierigkeitsgrad). Für die Arbeit erhielt das Orchester die höchsten Anerkennungspreisen und den CISM Preis. Die Musikanten spielten schon in Italien, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Kroatien und Mazedonien. Das Blasorchester hat schon 2 CDs aufgenommen und ein paar Rundfunk- und Fernsehsendungen aufgezeichnet. Zurzeit besteht das Orchester aus 56 Musikern.

Wind orchestra Kapele

The wind orchestra Kapele was founded in 1850. Since then it has been playing continuously and is therefore one of the oldest wind orchestras in Slovenia. At the beginning, the orchestra played on different occasions - weddings, dances etc. For 18 years, the conductor has been Franci Arh who introduced pieces of concert music in the orchestra and started taking part in different competitions on national level. In 2003 the wind orchestra Kapele were promoted to the 1st category in a national competition. The orchestra won the highest national prizes, together with the CISM prize. The musicians have performed in Italy, Germany, the Czech Republic, Croatia, and Macedonia. They released two CDs and made a few TV and radio shows for local and national TV and radio station. There are 56 musicians playing in the band.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

... 25. maj 2014 ... V nedeljo 25. maja so se članice in člani Pihalnega orkestra Kapele udeležili 34. tekmovanja slovenskih godb v 1. težavnostni stopnji na Prevaljah. Kapelci so prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo, kar jih uvršča v naslednjo - koncertno skupino...

POK 2014

 

... junij 2013 ...

POK 2013

 

...7. julij 2012...

2012

 

...v 2010 smo slavili 160 let Pihalnega orkestra Kapele...

POK 160 let

All materials on this site are copyrighted by Pihalni orkester Kapele and/or the artists. They may be downloaded for personal use but may not be copied or redistributed in physical or electronic form, posted on any other Internet site.
Linking directly to music files is expressly forbidden.

(

Domov|design by Bojan Hotko|E-Mail