prof.dr.
Peter Fister
dipl.ing.arh


English version

Peter Fister-slika

pošlji e-mail

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Zoisova ulica 12
SI-1000 Ljubljana
tel.: (01) 2000 247
fax: (01) 2000 737
e-mail:peter.fister@arh.uni-lj.si
Izbrana bibliografija


ProjektiPredavanja
(v izdelavi)Inštitut za arhitekturo
(v izdelavi)

Dr. arhitektonskih znanosti,
redni univ. prof. Peter Fister, univ. dipl. inž. arh.

Curriculum vitae

Rojen 16.6.1940 v Celju, Slovenija.

Izobrazba
 • Diploma: "Rekonstrukcije z uporabo merskega modula in proporcionalnosti na primerih rimskih spomenikov v Šempetru".- Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, 1964;
 • Magisterij: "Colors in historic buildings".- UNESCO Center, Rim, 1972.
 • Doktorska disertacija: "Arhitektura protiturških taborov na slovenskem" promoviral 1974.
Zaposlitve
 • V letih 1966 in 1967 je delal kot raziskovalec v Grčiji na Ecole Francaise d'Athenes (publ.: Dľlos, E. de Boccard, Paris 1970).
 • 1971 in 1972 je bil na podiplomskem študiju konzervatorstva na ICCROM v Rimu.
 • Med leti 1966 in 1974 je bil zaposlen kot arhitekt konzervator na Zavodu za spomeniško varstvo v Kranju.
 • Od 1974 dalje je profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani za predmeta Razvoj (zgodovina) arhitekture in Prenova arhitekture in konzervatorstvo.
 • Od leta 1998 dalje je prorektor za študentska vprašanja na Univerzi v Ljubljani.
 • Vzporedno je doslej predaval na dodiplomskem študiju oddelka za etnologijo Filozofske fakultete in na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na podiplomskem študiju je redno predaval na Fakulteti za arhitekturo, Fakulteti za gradbeništvo in Oddelku za restavratorstvo ALU Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za arhitekturo v Zagrebu, občasno tudi na drugih univerzah v Italiji, Avstriji itd.
Članstva in sodelovanja z drugimi organizacijami
 • 1978 je bil vpisan v Unesco Professional Scheme
 • 1986 je bil član Unescove komisije za vzgojo arhitektov konzervatorjev,
 • 1993 in 1994 član komisije pri Svetu Evrope za varstvo kulturne dediščine,
 • od 1998 dalje nacionalni koordinator za znanost pri vladi RS (urbanizem, arhitektura).
Delo, projekti, nagrade
 • Za slovenski prostor je uvedel metodo interdisciplinarnega in odprtega načrtovanja prenove stavbne dediščine, zlasti zaščitenih starih naselbinskih jeder, ter utemeljil mednarodno primerljivo metodologijo topografije stavbne dediščine. Je avtor 20 načrtov prenov spomeniško zaščitenih naselij v Sloveniji, vodil je izdelavo dokumentacije in načrtov obnove kulturne dediščine po potresih 1974, 1976 in 1998 v Sloveniji in 1979 v Črni Gori (Jugoslavija), ko je bilo z njegovo metodo dokumentiranja sprejeto območje Kotorskega zaliva sprejeto v Unescovo dediščino. V okviru Fakultete za arhitekturo je zbral in uredil osnovno dokumentacijsko bazo arhitekturne dediščine celotne Slovenije in delov sosednjih držav.
  V letu 1999 je bil v okviru projekta PHARE soavtor pilotnega projekta prenove naselja Štanjel, s sodelovanjem Komisije za kulturno dediščino pri Svetu Evrope pa vzorčnega projekta prenove mestnega jedra Škofja Loka - obe naselji sta registrirani kot kulturna spomenika najvišje kategorije in predlagana za uvrstitev v svetovno dediščino.
  Za načrte prenov spomeniško zaščitenih starih mestnih jeder je 1981 dobil regionalno Prešernovo nagrado za Gorenjsko.

Bibliografija je objavljena v Bibliografiji Univerze v Ljubljani (BBUL 1976, 1987, 1996) in na Internetu (COBISS/COBIB). Obsega preko 650 enot, med njimi 30 samostojnih publikacij, 250 znanstvenih , objavi rezultatov več kot 20 večjih raziskav, referatov na mednarodnih in domačih kongresih itd. Pretežna tematika je namenjena varovanju kulturne dediščine, zgodovini arhitekture, teoretičnim vprašanjem arhitekture in urbanizmna.


Evolucija človeka

Junij 2000 Izbrana bibliografija Projekti Predavanja
(v izdelavi)
Inštitut za arhitekturo
(v izdelavi)