go to ENO project site

  ENO project                            Uroš Žvan, OS Gorje
The project/Projekt

Themes/Teme
The place we live
This is our nature
Our culture and nature
Sustainable development
This is our culture

Tools/Orodja

Curiosities/Zanimivosti
Minister Kopač
art winners
finski jezik

Students/učenci

Teachers/Učitelji

Eno song/Eno pesem


back/nazaj
back

uk.gif (7420 bytes)In ENO-Environment Online global virtual school for environmental awareness four different environmental themes are studied within a schoolyear:

1.  Social,
2.  Natural,
3.  Cultural Environment and
4. Sustainable Development.

There is a special curriculum with weekly tasks. ENO schools study together, submit data from their local environments and analyze it together. Students read, discuss, analyze, compare and contrast information found in ENO Material and the schools the information comes from. Students are gathering information, facts and opinions that they can share with others during ENO Chats at home, if they are permitted by their parents to participate. If not, we can always discuss environmental issues within the class. For additional information and study the ENO website address is eno.joensuu.fi

GOALS

- to study to learn co-operationally in web community
- to learn new skills in ICT
- to deepen environmental themes in education
- to add global awareness and internationality
- to support sustainable development
- to get developing countries as active participants

PARTICIPANTS

There are 73 official ENO schools from 43 countries involved as follows:

- Africa: 14 schools
- Asia: 10 schools

- Australia: 3 schools
- Europe: 28 schools
- North America: 12 schools
- South America: 6 schools
The age of students varies from 12 - 18 years old.

slo_zastava.gif (892 bytes)ENO- globalna virtualna šola namenjena okoljski vzgoji obravnava štiri okoljske teme v tem šolskem letu:

1. socijalno - spoznavanje kraja, sol in udeležencev
2. narava
3. kulturno okolje
4. sprejemljiv razvoj

Izdelan je poseben učni načrt s tedenskimi zadolžitvami. Eno šole se učijo skupaj, posredujejo podatke o lokalnih razmerah in jih skupaj analizirajo. Učenci berejo, razpravljajo, analizirajo, primerjajo podatke zbrane v Eno učnem okolju. Učenci najprej zbirajo podatke in dejstva in jih nato posredujejo drugim tudi preko posebne klepetalnice, če jim starši to dovolijo. Če ne, lahko o teh gradivih razpravljajo v razredu.
vse dodatne podatke lahko dobite na spletnih  straneh Eno projekta.

CILJI

- naučiti se ko-operativnega učenja v spletnem okolju
- pridobiti nove spretnosti ob računalniku
- poglabljati ekoljske teme v izobraževanju
- razvijati globano in mednarodno vedenje
- podpirati sprejemljiv razvoj
- pritegniti dežele v razvoju kot aktivne udeleženke

UDELEŽENCI

73 uradnih Eno šol iz 43 držav je:

- Afrika: 14 šol
- Azija: 10 šol

- Avstralija: 3 šole
- Evrope: 28 šol
- Severna Amerika: 12 šol
- Južna Amerika: 6 šol
Udeleženi učenci so stari od 12  do 18 let.

Takole izgleda on-line učno okolje.


03.08.03
© Viljenka Šavli