Opis stožca

STOŽEC je okroglo geometrijsko telo, omejeno s krogom kot OSNOVNO PLOSKVIJO  in krivo ploskvijo, ki je njegov PLAŠČ.

Na sliki so občutljiva mesta. S klikom na taka mesta boš dobil dodatne opise pojmov.

   v - višina stožca

   r - polmer osnovne ploskve

   V - vrh stožca 

   s - stranica stožca

POKONČNI STOŽEC
POŠEVNI ŠTOŽEC

Nazaj     Naprej

Visina stozcaStranica stozcaPolmerOsnovna ploskevStranica stozcaVisina stozcaPolmerOsnovna ploskev