Vrste stožca

 
Pokončni stožec
Poševni stožec
Enakostranični stožec
V POKONČNEM stožcu  je njegova os pravokotna na ravnino osnovne ploskve. 
Stranice pokončnega stožca imajo enake dolžine. 
Njegov osni presek  je enakokraki trikotnik.
V POŠEVNEM stožcu njegova os ni pravokotna na ravnino osnovne ploskve.
Stranice nimajo enakih dolžin. Njegov osni presek ni enakokraki trikotnik.
V ENAKOSTRANIČNEM stožcu je dolžina stranice  enaka premeru osnovne ploskve ( 2r = s ).
Njegov osni presek je enakostranični trikotnik. 
 

Nazaj     Naprej