Prostornina prizem

PROSTORNINA ali VOLUMEN prizme je velikost prostora, ki ga telo zaseda.


Prostornina zgornjega kvadra (štiristrane prizme) je torej V = a.b.c
Ker je a.b ploščina osnovne ploskve, lahko zapišemo tudi     V = O.v

Nazaj     Naprej