Kvader

Kvader je določen z dolžino a, širino in višino c.

   
  DIAGONALE  KVADRA
   delimo na
   
  DIAGONALNI PRESEK
  To je presek kvadra z ravnino, ki gre skozi nesosednja vzporedna robova.
  Kvadru lahko določimo tri diagonalne preseke:
ploščina preseka = a.d2
ploščina preseka = b.d3
ploščina preseka = c.d1

 
 
POVRŠINA KVADRA
Spomnimo se mreže kvadra:
 
Osenčen del na skici je plašč kvadra. 
Velikost plašča izračunamo 
pl = a.c + b.c + a.c + b.c    ali krajše 
pl = 2.a.c + 2.b.c  = 2(a + b).c
 

Poleg plašča sta v mrežo kvadra vključeni še dve osnovni ploskvi. 
Vsaki osnovni ploskvi izračunamo ploščino  O = a.b
 

Površino kvadra izračunamo po osnovnem obrazcu  P = 2.O + pl

Če uporabimo zgoraj navedene podatke, dobimo obrazec za površino kvadra: 

P = 2.a.b + 2.b.c + 2.a.c  ali 
P = 2.(a.b + a.c + b.c)

 
 
PROSTORNINA KVADRA
Prostornino kvadra izračunamo 
po obrazcu 
V = a.b.c

Nazaj     Naprej