Kocka

Kocka je enakoroba, pravilna štiristrana prizma.


DIAGONALI KOCKE


 
DIAGONALNI PRESEK
To je presek kocke z ravnino, ki gre 
skozi nesosednja vzporedna robova.

Diagonalni presek kocke je pravokotnik z dolžino  d1 in širino a.

ploščina preseka = d1 . a

 


 
 
MREŽA KOCKE IN NJENA POVRŠINA
Mrežo kocke sestavlja šest kvadratov. 

Ploščina vsakega kvadrata, ki je mejna ploskev kocke, 
ima ploščino  a2. Površina kocke je velikost vseh mejnih ploskev,  torej izračunamo površino kocke 

P = 6.a2

 
 
PROSTORNINA KOCKE
    Prostornino ali volumen kocke računamo po splošnem obrazcu   V = O . v.
 
    Osnovna ploskev  (O) kocke je kvadrat s ploščino  O = a2 . Višina kocke pa je enaka osnovnemu robu a.

    Torej se obrazec za računanje prostornine kocke glasi V = a2.a  ali    V = a3 .

Nazaj     Naprej