Skice in obrazci nekaterih pokončnih prizem
O  - osnovna ploskev      o - obseg osnovne ploskve       pl - plašč         P - površina         V - prostornina
Osnovna ploskev je pravokotni trikotnik 
               in           o = k1 + k2 + h
pl = (k1 + k2 + h).v
 
 
Osnovna ploskev je enakokraki trikotnik 
            in            o = 2.a + c
pl  = (2.a + c).v
 
 
Pravilna tristrana prizma
Osnovna ploskev je enakostranični trikotnik 
               in           o = 3.a
pl = 3.a.v
 
 
Pravilna štiristrana prizma
Osnovna ploskev je kvadrat 
O = a2           in         o = 4.a
pl = 4.a.v
P = 2.a2 + 4.a.v
V = a2 . v
 
 
Osnovna ploskev je romb 
       in          o = 4.a
pl = 4.a.v
 
 
Osnovna ploskev je enakokraki trapez 
       in         o = a + 2.b + c
pl = (a + 2.b + c) .v
 
 
Pravilna šeststrana prizma
Osnovna ploskev je pravilni šestkotnik 
         in          o = 6.a
pl = 6.a.v
 
 

NazajNaprej