Površina prizme

POVRŠINA (P) prizme je vsota ploščin vseh ploskev, ki prizmo omejujejo.

Vse te ploskve, ki obdajajo prizmo, sestavljajo mrežo prizme. To sta dve osnovni ploskvi in vse stranske
ploskve, združene v plašču prizme.
P = 2.O + pl
Ploščino plašča (na sliki je to osenčen pravokotnik) izračunamo:
pl = o.v
Nazaj     Naprej