Mreža prizme

MREŽA nastane, če vse ploskve prizme razgrnemo v eno ravnino.

 Vse stranske ploskve prizme sestavljajo PLAŠČ  prizme.
 Mrežo prizme sestavljata dve osnovni ploskvi (O) in plašč prizme (pl).

Nazaj     Naprej