LAŽJE NALOGE

 1. V prostorčku za odgovor najprej zbriši zvezdico, nato pa vpiši odgovor.
 2. Vse odgovore zapisuj z malimi črkami, besede izpiši v celoti (ne uporabljaj oznak), številk pa ne piši z besedami.
 3. Pri nalogah, kjer je ponujenih več rešitev, klikni v krogec pred pravilno trditvijo.


Če želiš pri reševanju nalog poiskati pomoč v gradivu, izberi POMOČ.

Ko pomoči ne boš več potreboval, okno obvezno zapri!


 1. Upodobljene so štiri piramide. V okvirček zapiši črko, ki je zapisana ob skici imenovane piramide!
 2. je poševna štiristrana piramida.

  je pravilni četverec ali pravilni tetraeder.

  je pravilna tristrana piramida.

  je pravilna štiristrana piramida.

   

 3. Dana je pravilna 4-strana piramida:
 4. Daljico AV na skici imenujemo rob piramide.

  Daljico SV na skici imenujemo piramide.

  Štirikotnik ABCD je piramide.

  Daljica EV na skici je

   

  Pravokotni trikotnik BSV določajo stranice:

  Kateta BS, ki je enaka dolžini

  Kateta SV, ki je enaka dolžini

  Hipotenuza BV, ki je enaka dolžini

   

 5. Piramida je pravilna 3-strana, če
 6. * ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik.

  * je pokončna in ima za osnovno ploskev enakokraki trikotnik.

  * je pokončna in ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik.

   

 7. Vstavi pravilne besede tako, da bodo izjave pravilne:
 8. Stranske ploskve piramide so .

  Razdalja med vrhom in ravnino osnovne ploskve je piramide.

  Osnovna ploskev pravilne 4-strane piramide je .

  V piramidi so vsi stranski robovi skladni.

  Vsota ploščin vseh mejnih ploskev piramide predstavlja piramide.

  Mrežo pravilne 3-strane piramide sestavljajo trikotnik in trije trikotniki.

  Pravilni četverec ima za mejne ploskve skladne trikotnike.

   

 9. a) Piramida, ki ima 14 robov, ima mejnih ploskev.

  b) Piramida, ki ima 9 mejnih ploskev, ima robov.

   

 10. Katera od navedenih daljic v piramidi je najkrajša?
 11. * višina stranske ploskve

  * stranski rob

   

 12. Če ima pravilna 3-strana piramida osnovni rob dolg 3 cm, višino stranske ploskve pa 4 cm, potem njen plašč meri cm2.

   

 13. Površino pravilne 6-strane piramide izračunamo po obrazcu
 14. Pravilni odgovor je

   

 15. Osnovna ploskev piramide meri 14 m2, plašč pa je 2-krat večji od osnovne ploskve. Površina te piramide meri m2.

   

 16. Imamo prizmo in piramido, ki sta enako visoki in imata skladni osnovni ploskvi. Razmerje med prostornino prizme in prostornino piramide je
 17. * 1 : 3

  * 3 : 1

 18. Osnovna ploskev piramide meri 5 dm2, prostornina pa 30 dm3. Višina piramide meri dm.

   

 19. Osnovni rob pravilne 4-strane piramide meri 5 dm, telesna višina pa je 3-krat daljša od osnovnega roba. Prostornina piramide je litrov.

   

 20. Osnovna ploskev piramide meri 15 cm2, višina piramide pa 8 cm. Prostornina piramide meri cm3.


  Odgovarjal si na 32 vprašanj. Pravilnih je odgovorov.


  Vzemi list ali pa zvezek in se loti še malo daljših nalog:

   

  • Obseg osnovne ploskve pravilne 5-strane piramide meri 30 cm. Koliko meri plašč, če meri višina stranske ploskve 8 cm?

   

  Rezultat

   

  • Ali lahko v pravilno 4-strano piramido z 20 cm dolgim osnovnim robom, ki je visoka 1 dm, nalijemo 1 liter vode? (Odgovor utemelji z računom!)

   

  Rešitev

   

  • Telo na skici je sestavljeno iz pravilne 6-strane prizme in prav takšne piramide.

  Višina piramide je enaka višini prizme in meri 5 cm. Osnovni ploskvi obeh teles merita po 12 cm2. Izračunaj prostornino sestavljenega telesa!

  Rezultat

   

  Nadaljeval bom s srednje zahtevnimi nalogami.

  Vračam se na stran PIRAMIDE.