6. razred -- 5th class (11 years)
KNJIŽEVNOST --Literature 
Bogomir Magajna, Deček v pristanišču - Kakšen bralec/bralka sem? 
Bogomir Magajna, Boy in the harbour - What kind of a reader I am?

NEUMETNOSTNA BESEDILA

JEZIK --Language 

7. razred -- 6th class (12 years)
KNJIŽEVNOST -- Literature 
NEUMETNOSTNA BESEDILA

JEZIK -- Language 
8. razred -- 7th class (13 years)
KNJIŽEVNOST -- Literature 
NEUMETNOSTNA BESEDILA
JEZIK -- Language
9. razred --8th class (14 years)
KNJIŽEVNOST -- Literature 
NEUMETNOSTNA BESEDILA

JEZIK -- Language 
Raba vejice - preizkus A
                  - preizkus B

mira.gregl@guest.arnes.si