zanimive vrste:

mali ponirek T. ruficollis
čopasti ponirek P. cristatus
kormoran P. carbo
kvakač N. nyctycorax
velika bela čaplja E. alba
bela štorklja C. ciconia
črna štorklja C. nigra
grbec C. olor
tatarska žvižgavka N. rufina
belorepec H. albicilla
mali klinkač A. pomarina
južna postovka F. naumanni
postovka F. tinnunculus
sokol selecF. peregrinus
kosec C. crex
mali deževnik C. dubius

priba V. vanellus
kozica G. galinago
rečni galeb L. ridibundus
navadna čigra S. hirundo
lesna sova S. aluco
kozača S. uralensis
mala uharica A . otus
čebelar M. apiaster
smrdokavra U. epops
srednji detel D. medius
poljski škrjanec A. arvensis
hribski škrjanec L. arborea
breguljka R. riparia
mestna lastovka D. urbica
povodni kos C. cinclus
slavec L. megarhynchos
črnočeli srakoper L. minor
rjavi srakoper L. colurio
poljska vrana C. frugilegus
travniški vrabec P. hispaniolesis
skalni strnad E. cia
veliki strnad M. calandra
jerebica P. perdix
belovrati muhar F. albicollis
črna žolna D. martius
vijeglavka J. torquilla
vodomec A. atthis
zelenonoga tukalica G. chloropus

P T I C E
P O S A V J A i n Z A S A V J A

 

Med vsemi živalskimi skupinami so verjetno ptice med najbolj priljubljenimi pri ljudeh. Bela štorklja naj bi nas že prinesla na ta svet, sova naj bi bila simbol učenja in znanja, sraka tatinstva, slavec lepega petja, krokar smrti... Privabljajo nas zaradi svojega petja, večini ljudi pa so všečne tudi barve in vedenje ptic. Mnogi v zimskih dnevih skozi okno iz varnega toplega doma opazujejo vrvež na krmilnici, nekateri so pripravljeni prehoditi in prevoziti kilometre poti ter potem ure čakati na morebitne trenutke srečanja.

Najlažje je opazovati vodne ptice. No, vsaj nekatere. Na varni vodni gladini se pustijo opazovati tako dolgo, da jih prepoznamo in preštejemo. Največ izkušenj pa je potrebnih za opazovanje gozdnih vrst. Sprehod skozi žvrgoleč gozd brez poznavanja oglašanja posameznih vrst se bo klavrno končal. Pri učenju prepoznavanja ptic po oglašanju je v veliko pomoč terensko opazovanje z izkušenim ornitologom (izleti DOPPS-a so odlični) in pa poslušanje oglašanj posameznih vrst s odličnih CD-jev dr. Tomija Trilarja (dvojni o gozdnih pticah Slovenije, o pticah na Ljubljanskem barju).

 

 


© Dušan Klenovšek    emajl.gif (972 bytes)
[domov / home]