Cilji programa Ekošola kot način življenja

DOMOV
   
   Ekodan v šolskem letu 2008/2009  
   Ekodan v šolskem letu 2007/2008  
  Zbiralne akcije papirja  
   Zbiranje hrane za zapuščene živali  
  Ločeno zbiranje odpadkov  
  Ekobralna značka  
   Popust pri smučanju na Voglu  
  Aparat ni za vsak odpad  
 

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

 
  ŠOLSKI EKOVRT  
  OTROCI V SIMBIOZI Z OKOLJEM  

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

 

EKOŠOLA - zbiralne akcije

Mednarodni projekt »Ekošola kot način življenja« je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – ekozastave.

V letošnjem šolskem letu bomo na podlagi opravljenega okoljskega pregleda pripravili in izvedli ekoakcijski načrt. Vodilni tematski sklopi bodo odpadki, energija in voda.

Sodelovali bomo v projektih:

-          ŠOLSKA VRTILNICA (ustvarimo šolske vrtove)

-          LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS 

-          EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (literatura z ekološko tematiko)

 

 
 

 
 
 

Copyright  2008 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

Št. obiskov: