DREVO = ŽIVLJENJE

O PROJEKTU

 

OBISK V INDIJI

BI RADI SODELOVALI?

LOGOTIP PROJEKTA

VODJA PROJEKTA

SODELUJOČI

POVEZAVE

- Unesco

- Unesco ASP

- Agenda 21

- Eko šola

- Zdrava šola

- Ekorg klub

- Umanotera

- Zavod za gozdove Slovenije

- Zavod RS za varstvo narave

- Očistimo slovenijo v enem dnevu

 

2018/19

POVABILO

GALERIJA

VPRAŠANJA

ZANIMIVOSTI

VIRI

ARHIV

POROČILA

      http://www.os-franakranjca.si/dz/dz.htm

Projekt finančno podpira Zavod Republike Slovenije za šolstvo po Pogodbi o sofinanciranju mednarodne dejavnosti št. 511-2/2011-77