PRVA STRAN

ŠOLSKO LETO 2014/2015


DRAGA ZEMLJA


Vabimo vas, da se nam pridružite pri raziskovanju, ustvarjanju, ukrepanju in druženju. Kako?

 

 

Pozdravljeni!

 

Unescovo desetletje trajnostnega razvoja se v letošnjem letu izteka in vstopili smo že v novo desetletje zbliževanja kultur (2013 – 2022). Mednarodni Unesco ASP projekt DREVO = ŽIVLJENJE je ves ta čas združeval mlade in njihove mentorje tako v Sloveniji kot izven naših meja. Skupaj nam je uspelo v svojih lokalnih okoljih prepoznavati in nato reševati globalne probleme. S sodelovanjem smo se učili živeti in razmišljati trajnostno. Tako nadaljujemo tudi v prihodnje. Želimo spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete in spoštovanje drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo.

 

»Globalno izobraževanje je izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja zato, da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse. Globalno izobraževanje pomeni, da vključuje izobraževanje za razvoj, izobraževanje za človekove pravice, izobraževanje za trajnost, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje; kar predstavlja globalno razsežnost izobraževanja za državljanstvo.« (Maastrichtska izjava o globalnem izobraževanju, 2002).

Projekt je zasnovan interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali druge oblike šolskega dela (interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, šolske projekte, projektne dneve …). Lahko ga izvajate z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.) in jim prilagajate cilje, vsebine, zahtevnost itd.

 

Tema šolskega leta 2014/15: MI, MED SEBOJ

 

Vsebinski potek projekta

 

1. Učence seznanimo z medkulturnostjo in v povezavi s tem s človekovimi pravicami (s poudarkom na 1. in 2. členu Splošne deklaracije človekovih pravic). Za uvodno motivacijo si lahko izberemo ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo ipd.

 

2. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti) na temo raznolikosti kultur, stereotipov, diskriminacije, predsodkov (glej vire spodaj) V zaključku je zelo priporočljiva razprava in s tem možnost izražanja učenčevih lastnih pogledov, razmišljanj, argumentov. 

 

3. Vsak učenec si z novim spoznanjem v obliki napisa, slike ali kombinacije obojega, »reciklira« staro majico v novo. Če se skupina strinja, si lahko organizira tudi izmenjavo majic.

 

4. Najmanj eno »reciklirano« majico pošljemo najkasneje do 15. aprila 2015 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE.

 

5. Zelo zaželeno je, da projekt aktualiziramo z neko novo aktivnostjo povezovanja z ožjim ali širšim okoljem s ciljem, da kakšno izmed svojih zamisli praktično preizkusimo. Aktivnost objavimo na svoji spletni strani, naslov povezave pa pošljemo po elektronski pošti na naslov dragica.milojevic@guest.arnes.si

6. Projekt bomo zaokrožili v znak obeležitve 21. maja, svetovnega dneva kulturne raznolikosti za dialog in razvoj z zaključnim srečanjem.

7. Rok prijave je 14. november 2014.

 

 

Viri:

·         ANDREOTTI, V. 2012. Učiti se brati svet skozi oči drugega: priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem. Ljubljana: Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas.

·         GANDON, O. 2008. Razumeti svet: izzivi jutrišnjega dne. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

·         KOKALJ, A. 2014. Kompetence 21. stoletja – Možni prispevki globalnega učenja. Didakta. XXIV, 173, str. 2 – 11.

·         KOMPAS: priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah. 2005. Ljubljana: DZS.

·         NOVAK, B. 2014. Od stihijske globalizacije do vzgoje za odgovorno solidarnost: ocena priročnika za globalno učenje »Svet med vrsticami«. Didakta, XXIV, 173, str. 4 – 6.

·         PRIROČNIK o uporabi participatornih metod pri učenju človekovih pravic. 2011. Ljubljana: Amnesty International Slovenije.

·         PRVI koraki: metodični priročnik za poučevanje človekovih pravic. 2009. Ljubljana: Amnesty International Slovenije.

·         REŠILNI čoln: slikanica z interaktivnim dodatkom za najmlajše in odrasle. 2014. Ljubljana: Humanitas.

·         SKUPAJ močnejši: priročnik o Organizaciji združenih narodov in vlogi Slovenije v njej za učenke in učence tretje triade osnovne šole in njihove učitelje. 2012. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve.

·         SMERNICE za globalno izobraževanje: priročnik za razumevanje in izvajanje globalnega izobraževanja, namenjen izobraževalcem. 2009. Ljubljana: Urad za Mladino RS.

·         SPLOŠNA deklaracija o človekovih pravicah. http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/

·         SPOŠTUJ moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo: sklop 1- revščina in človekove pravice. 2011. Ljubljana: Amnesty International Slovenije.

·         SPOŠTUJ moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo: sklop 2- pravica do ustreznega bivališča je človekova pravica 2012. Ljubljana: Amnesty International Slovenije.

·         SVET med vrsticami: priročnik za učitelje, ki jih zanima globalno učenje. 2012. Ljubljana: Društvo Humanitas.

·         TUDI jaz: pri(po)ročnik za soočanje z globalnimi izzivi. 2010. Ljubljana: Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas.

·         VSI se rodimo svobodni: splošna deklaracija o človekovih pravicah v slikah. 2008. Radovljica: Didakta.

·         VZGOJA in izobraževanje za človekove pravice: predstavitev različnih pogledov na vzgojo za človekove pravice. 2008. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri raziskovanju, ustvarjanju, druženju … Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

  Ravnateljica: Danica Šalej                                        

Vodja projekta: Dragica Milojević

 

Prijavnica.doc 

Prijavnica.pdf 

 

 

 

OŠ FRANA KRANJCA CELJE       

http://www2.arnes.si/~oscefk1s/dz/dz.htm