PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

 
   

fotografije...

 
 

 

Zdrav način prehranjevanja postaja vedno bolj pomemben dejavnik kvalitetnega življenja.

Sadje in zelenjava sta pomembni sestavini posameznih prehranskih obrokov, zato je Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem letu 2009/2010 pričelo izvajati projekt Shema šolskega sadja.

 

Ministrstvo za šolstvo in šport izbranim šolam financira nakup sadja in zelenjave za najmanj 20 razdelitev letno. Šola izbere lokalnega dobavitelja in pripravi načrt dejavnosti.

 

Projekt naj bi prispeval k povečanemu uživanju svežega sadja in zelenjave in ozaveščanju o pomenu zdrave prehrane. Pokazali pa naj bi se tudi drugi pozitivni učinki. Projekt namreč spodbuja medpredmetno povezovanje in aktivno udeležbo učencev, večje povezovanje šole s starši in odpiranje v širšo lokalno skupnost,  povečuje okoljsko zavest.

>>> SHEMA ŠOLSKEGA SADJA NA NAŠI ŠOLI

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: