PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

na OŠ FRANA KRANJCA

 
 

 

fotografije...


 
 

 Naša šola se je v projekt »Shema šolskega sadja« vključila v prvem letu izvajanja, ki ga finančno podpira Evropska skupnost. Pripravili smo načrt: določili smo ključne cilje projekta ter vsebine in postopke, ki nam bodo omogočili njihovo  uresničevanje.

Med cilji je najpomembnejši ta, da dosežemo, da bodo otroci radi posegli po različnih vrstah svežega sadja in zelenjave. Poudarjali bomo pomen uživanja svežega sadja in zelenjave za zdravo prehranjevanje, ki vodi v kakovostnejše življenje.

 

Delo smo si razdelili:

Učitelji smo zadolženi za informiranje učencev in njihovo pripravo na kulturno zaužitje sadja in zelenjave ter pripravo in izvedbo spremljevalnih aktivnosti.

Kuhinjsko osebje je prevzelo skrb za higiensko neoporečno ponudbo, pravočasno naročanje in shranjevanje sadja in zelenjave ter odlaganje odpadkov.

Učenci bodo poskrbeli za oskrbovanje kotičkov, za kulturno uživanje sadja in zelenjave in bodo sodelovali v spremljevalnih aktivnostih.

Starši bodo sodelovali pri spodbujanju uživanja zdrave hrane, vključeni bodo v spremljevalne dejavnosti in ob koncu šolskega leta bodo sodelovali pri evalvaciji projekta.

 

Posebno skrb smo namenili ustrezni logistiki (oskrba kotičkov, higiena, kam z odpadki), za katero bi naj poskrbeli dežurni učenci. Sadje in zelenjava bosta na voljo učencem od prihoda v šolo do odhoda zadnjih učencev domov in sicer za učence od 1.–5. razreda v matičnih razredih, za učence od 6.–9. razreda pa v košari v »Zdravem kotičku«.

 

Spremljevalne aktivnosti, ki spodbujajo uživanje svežega sadja in zelenjave ter zdravo prehranjevanje nasploh, bodo pestre, prilagojene starostni stopnji otrok. Bodo vključene v pouk, interesne dejavnosti in razredne ure.

Naj nekatere naštejemo:

  • Anketa med učenci o prehranjevalnih navadah, ki smo jo izvedli pred začetkom izvedbe Sheme in ob koncu šolskega leta.
  • Opazovanje jablane v okolici šole v vseh letnih časih (1. razred).
  • Obisk tržnice (3. razred).
  • Raziskovalna naloga Pomen zajtrka v prehrani učencev OŠ Frana Kranjca Celje, ki vključuje tudi zdrav način življenja.
  • Celostni naravoslovni dan Sijem od zdravja …

 

Prvo razdeljevanje sadja na naši šoli bo v četrtek, 3. 12., po glavnem odmoru. Vse podatke o projektu in sadju, ki bo ta dan na voljo, bodo učenci izvedeli preko šolskega radia.

 

 

>>>

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: