Pisci in dela

Oton Župančič:

Svoje pesmi je obljavljal v glasilih ilegalno, saj je ostal na okupiranem ozemlju, pod psevdonimom Anton Pesnik. Bil je zelo aktiven tudi pred vojno. Takoj po osvoboditvi je izšla njegova zadnja zbirka ZIMZELEN POD SNEGOM. Vanjo je razvrstil predvojne, medvojne in tiste pesmi, ki so bile napisane takoj po osvoboditvi. Drugi del zbirke vsebuje tekste, ki so nastali med vojno. Sem spadajo narodnoosvobodilne pesmi. Najpomembnejša je pesem Veš, poet, svoj dolg?, ki poziva k uporu. 

vir: www.crnomelj.si/oton.htm

Vladimir Pavšič - Matej Bor:

Svojo prvo zbirko s partizansko vsebino, ki vsebuje heroične partizanske pesmi in razviharjene revolucionarne pesmi, Previharimo viharje (1942) izdal ilegalno. Na partizansko pesništvo se navezujejo tudi teksti v zbirki Pesmi. Najpomembnejši del Borove partizanske poezije so ljubezenske pesmi.

 

Karel Destovnik - Kajuh:

pesniti je začel tik pred vojno in pisal na podlagi takratnega socialnega realizma. Najpopolneje je utelesil ideal partizanske lirike, t.j. združitev osebne in časovne tematike. Svoje pesmi je izdal v zbirki pesmi (1943). Druga zbirka je izšla po vojni-Kajuhove pesmi (1949).

 

Motivom okupacije in NOB so se odzvali tudi Pavel Golia: Balada o nesrečnem doktorju Kantetu; Igo Gruden: V pregnanstvo; Anton Vodnik; Tone Seliškar; Edvard Kocbek, Cene Vipotnik: taboriščna pesem Pogreb; Jože Udovič: pesem o talcu Poslednja minuta; Peter Levec: Požgana vas; in Ivan Minatti.

 

Nazaj!