GEOLOGIJA - veda o nastanku, razvoju in zgradbi Zemlje

 

 


Geološka obdobja
(začetek pred milijoni let)

kvartar
terciar
KENOZOIK

2,5
65

kreda
jura
trias
MEZOZOIK

145
200
230

PALEOZOIK

542

PREDKAMBRIJ

4600

 


 

 
 

geološki razvoj slovenskega ozemlja - film, 2009

fosili in določevanje starosti kamnin

Geološki zavod Slovenije

preglednica

zapis


viri in literatura