Področja zanimanja

Domov

Curriculum vitae

Podr. zanimanja

Objave,raziskave

Novosti

Povezave

English pages English

 

 

 

 

 

INTERESNA PODROČJA

 

Urbana in prostorska sociologija

Kulturna geografija

Socialna ekologija

 

 


 

TEMATIKE

 

Urbana regeneracija mest


Kulturna regeneracija urbanih območij


Kreativna regeneracija urbanih območij


Pametna mesta

 

Kulturne ekonomije

 

Okoljska sociologija

 

Sociologija trajnostnega razvoja

 

Sociologija arhitekture


Urbani prostori potrošnje  (trgovina v mestu, nakupovalna središča, kulturni prostori potrošnje)

 

Promet v mestu (mestni servisi prevoza)

 

Suburbanizacija

 

Razpršena poselitev

 

Prostorske migracije

 

Infrastrukturni prostorski sistemi (ceste, avtoceste, železnica)

 

Širitev metropoliziranih območij

 

 


 

 

 
VIDEO Predavanja!:


1. "The Importance of Culture in Urban Regeneration Practices" (Nuremberg, 2013)


2. "Odnos Slovencev do življenja v mestu" (FF, 2006)