Matjaž Uršič

Domov

Curriculum vitae

Področja zanimanja

Objave,raziskave

Novosti

Povezave

English pages English

Matjaž Uršič

Docent

Višji znanstveni sodelavec

Center za prostorsko sociologijo

Fakulteta za družbene vede (FDV)

Univerza v Ljubljani

 

Naslov:

Matjaž Uršič

Kardeljeva ploščad 5,

1000 Ljubljana

 

Telefon: +386 1 5805-349

 

Kabinet: A 207  

 

Protiurbanost

Urbani prostori potrosnje

Kreativna urbana regeneracija

Matjaz Ursic

------------------------------------

Matjaž Uršič je zaposlen kot raziskovalec na Centru za prostorsko sociologijo, ki deluje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V prvi vrsti se ukvarja z raziskovanjem procesov družbeno-kulturne preobrazbe mest in sodobnih urbanih fenomenov v kontekstu procesov globalizacije. Trenutno se še posebej posveča analizi prostorskih in okoljskih vrednot prebivalcev Slovenije, Evrope in Vzhodne Azije; pojasnjevanju interakcij med urbanim okoljem ter njegovo bližnjo in širšo okolico, analizi novih prostorskih trendov suburbanizacije, dezurbanizacije, poselitvenih sistemov.


Delovne izkušnje vključujejo raziskave in predavanja na različnih mednarodnih inštitutih in univerzah (Tokyo Metropolitan University, University of Seoul, Kwangwoon University, Soongsil University, National Cheng Kung University Taiwan). Prejel je raziskovalno podporo fundacij: The Japan Foundation (2009), the Japan Society for the Promotion of Science (2014), The Korea Foundation (2012) and the Taiwan Fellowship (2017). Vključen je v več mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki se ukvarjajo s kulturno potrošnjo, revitalizacijo in spreminjanjem vloge mestnih središč (projekt “Urban Education Live” - Smart Urban Futures - ENSUF, JPI Urban Europe, ERA-NET, Horizon 2020 (H2020); projekt GETM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3 part of MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE, H2020); projekt Analysing the implementation of eco-city paradigm in Northeast Asia and Europe - A comparative study of cases from Korea, Slovenia, China and Sweden. NRF Joint Research Program. Soongsil University/University of Ljubljana; projekt “SECOND CHANCE – From Industrial Use to Creative Impulse” (Program co-financed by ERDF – Central Europe); projekt “SOSTENUTO – Thinking Culture as a Factor of Economic and Social Innovation” (co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and the Instrument for Pre-Accession Assistance. MED – Europe in the Mediterranean); projekt: “REurban Mobil - Mobilising Reurbanisation on Condition of Demo- graphic Change” (part of 5th EU Framework program - Supported by the European Commission); project: “Civitas Elan (City – Vitality – Sustainability)” – part of the “7th EU Framework program: “Mobilising citizens for vital cities”); projekt: “Development strategy for an urban-rural partnership” (ARRS, Ljubljana); projekt: “Eco-Silver House (EE- Highrise) – Energy Efficient Demo Multi-residential High Rise Building”, 7th Framework program of EU (7FP)) itd.


Med drugim je avtor knjige: Urbani prostori potrošnje (2003) v kateri obarvava sodobne procese preobrazbe mest in raziskuje funkcionalne možnosti nadaljnjega razvoja (revitalizacije) občutljivih mestnih območij in soavtor del: Protiurbanost kot način življenja(2007); Kreativna urbana regeneracija (2012) in Corporate Social Responsibility (2016) v katerih so obravnavani širši družbenorazvojni dejavniki, ki določajo vsakdanji življenjski utrip slovenskih mest.


(za podrobnosti glej izpis
bibliografije raziskovalca na Cobiss).

 

http://izum.izum.si/scripts/br?lang=win

CPS

CENTER ZA PROSTORSKO SOCIOLOGIJO

Seznam trenutnih raziskav:


(2017-2020): Urban Education Live (UEL) - Innovative Urban Education in Live Settings – Local presence and mapping technology as tools for urban capacity building and innovation - A model for collaboration between universities and communities. Cofund Smart Urban Futures - ENSUF, JPI Urban Europe, ERA-NET, Horizon 2020 (H2020).

 

(2017- 2020): GETM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3. MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Funded by: H2020-EU.1.3.3. - Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge, Slovenia).

 

(2014-2016): Analysing the implementation of eco-city paradigm in Northeast Asia and Europ - A comparative study of cases from Korea, Slovenia, China and Sweden. NRF Joint Research Program. Soongsil University (Seoul, South Korea), University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia).

 

(2013-2019): Sociological Aspects of Sustainable Socio-spatial and Human Resource Development of Slovenia in Europe. Research Program, National Research Agency - ARRS, Ljubljana.

 

 

Ekspertna področja:


Urbana sociologija
Vzhodno-Azijski urbani razvoj
Kulturna in kreativna urbana regeneracija
Pametna mesta
Kulturna geografija
Kulturna potrošnja
Revitalizacija mest
Prostorsko načrtovanje
Sociologija migracij